Παράταση διαβούλευσης Αγροδιατροφικού Τομέα

ΚΡΗΤΗ Περιφέρειες

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής ιδεών στον Α’ κύκλο διαβούλευσης της πλατφόρμας του Αγροδιατροφικού Τομέα, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3Crete) της Περιφέρειας Κρήτης, λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος του επιχειρηματικού, ερευνητικού και παραγωγικού κόσμου.
Η νέα καταληκτική ημερομηνία είναι η Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017.
Υπενθυμίζεται ότι, στόχος της διαβούλευσης είναι η ανάδειξη των καινοτόμων ιδεών με δυνατότητες επιχειρηματικής αξιοποίησης, ως αποτέλεσμα στενής συνεργασίας με τα ερευνητικά ιδρύματα, που θα ενισχύσουν και θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα των αγροτικών προϊόντων φυτικής – ζωικής παραγωγής και των τροφίμων στις διεθνείς αγορές.
Αυτές οι ιδέες – προτάσεις δύναται να υποστηριχθούν  από διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου.
Εν δυνάμει ενισχυόμενες επιχειρήσεις είναι όλες οι ΜΜΕ,  είτε ως μεμονωμένες ή/και σε ομάδες,  είτε με την μορφή συμπράξεων με Ακαδημαϊκά/Ερευνητικά Ιδρύματα.
Η διαβούλευση του Α΄ κύκλου, εστιάζει καταρχήν  στα προϊόντα : ελαιόλαδο, γαλακτοκομικά, κηπευτικά, αμπελο-οινικά στους παρακάτω  4 τομείς εξειδίκευσης:
• Έξυπνη Γεωργία – Κτηνοτροφία
• Φιλοπεριβαλλοντική Γεωργία – Κτηνοτροφία και Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή
• Ιχνηλασιμότητα και Ασφάλεια Τροφίμων στον Αγροδιατροφικό τομέα
• Κυκλική Οικονομία
Για το σκοπό αυτό, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη  φόρμα καταγραφής με καινοτόμες προτάσεις/ιδέες, οι οποίες βρίσκονται σε ικανοποιητικό επίπεδο ωρίμανσης, με δυνατότητες εμπορικής αξιοποίησης και με σημαντικά αναμενόμενα οικονομικά αποτελέσματα. Δηλαδή, να έχουν ολοκληρώσει έναν πρώτο κύκλο εργαστηριακών ή πρακτικών δοκιμών ή και περιπτωσιακής εφαρμογής με δυνατότητα προώθησής τους σε μια διευρυμένη αγορά.
Η φόρμα θα συμπληρωθεί ηλεκτρονικά μέσω της διεύθυνσης: http://ris3.crete.gov.gr/submit-ris3agr/
Για την πληρέστερη ενημέρωση σας, μπορείτε να συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης: http://ris3.crete.gov.gr/
E-mail επικοινωνίας: ris3agr@crete.gov.gr