Παράταση αποστολής EUCAP Sahel Niger

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Στις 18 Σεπτεμβρίου 2018, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παρέτεινε την εντολή της EUCAP Sahel Niger έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 και συμφώνησε για προϋπολογισμό ύψους 63,4 εκατ. Ευρώ για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2018 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενημέρωσε επίσης την εντολή της αποστολής. Η EUCAP Sahel Niger παρέχει συμβουλές και κατάρτιση για να υποστηρίξει τις αρχές του Nigerien στην ενίσχυση των δυνατοτήτων ασφαλείας τους από την έναρξή τους το 2012. Η αποστολή υποστηρίζει τη δημιουργία ικανοτήτων των φορέων ασφαλείας Nigerien για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Από το 2016, η αποστολή βοήθησε επίσης τις κεντρικές και τοπικές αρχές του Nigerien, καθώς και τις δυνάμεις ασφαλείας, στην ανάπτυξη διαδικασιών και τεχνικών για τον καλύτερο έλεγχο και αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης.
Η EUCAP Sahel Niger συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης, διεπιστημονικής, συνεκτικής, βιώσιμης και βασιζόμενης στα ανθρώπινα δικαιώματα προσέγγισης μεταξύ των διαφόρων φορέων ασφαλείας της Νιγηρίας.
Ο επικεφαλής της αποστολής είναι ο Frank Van der Mueren. Τα κεντρικά γραφεία της αποστολής βρίσκονται στο Niamey.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail