Παράνομες παρακρατήσεις συνταξιούχων

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΘΕΜΑΤΑ

Το ΕΝΔΙΣΥ κατέθεσε αναφορά στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών διότι εμπαίζονται για άλλη μια φορά οι συνταξιούχοι. Από τον Νοέμβρη του 2017 με τον νόμο 4501/17 δεν έχουν επιστραφεί ακόμα οι παράνομες παρακρατήσεις υπέρ του ΕΟΠΥΥ στους χήρους, χήρες και ανήλικα τέκνα, οι οποίοι είναι δικαιούχοι της σύνταξης του θανόντα.
Ακολουθεί η αναφορά και οι αντίστοιχοι εγκύκλιοι και η επιστολή προς τον Υφυπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης κ. Τ. Πετρόπουλο.

Προς τον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών

Αναφορά

Αθήνα, 02.08.2018

Αξιότιμε κ. Εισαγγελέα,

Είμαστε σωματείο συνταξιούχων με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ» με έδρα Αθανασίου Αξαρλιάν 3-5, Αθήνα, λαμβάνουμε την τιμή να σας εκθέσουμε τα παρακάτω:
Τον Νοέμβριο του 2017, με τον νόμο 4501/17 θεσπίστηκε η επιστροφή στους συνταξιούχους των παρανόμως παρακρατηθέντων   ποσών υπέρ ΕΟΠΥΥ για την χρονική περίοδο από 1/1/2012 έως 30/6/2016 και τα ποσά καταβλήθηκαν με τις συντάξεις του μηνός Δεκεμβρίου 2017. Για το θέμα αυτό της επιστροφής των παρανόμως παρακρατηθέντων ποσών από τους συνταξιούχους είχαν εκδοθεί σχετικά δύο εγκύκλιοι.
Α) Φ80000/οικ 55441/2985, ημ. 23-11-2017 ανέφερε με σαφήνεια πως «ειδικά για περιπτώσεις θανόντων συνταξιούχων κατά το ανωτέρω διάστημα, τα ποσά που παρακρατήθηκαν αποδίδονται στους νόμιμους κληρονόμους, μετά από αίτηση που υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ».
Β) Μετά από παρέμβαση του σωματείου μας εκδόθηκε η υπ’αριθμ. Σ60/3/60880/2018, ημ. 12.1.2018 στην οποία παραδέχονται ότι όπου υπάρχει διάδοχος στη σύνταξη του θανόντα δεν χρειάζεται αίτηση για την επιστροφή των παρανόμως παρακρατηθέντων ποσών υπέρ του ΕΟΠΥΥ. Και αντίστοιχα, όπου υπάρχουν κληρονόμοι, θα πρέπει να υπάρξει αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Αναφέρει αυτολεξεί η εγκύκλιος:
α) Στις περιπτώσεις που υπάρχει δικαίωμα σε σύνταξη λόγω θανάτου κατά το μήνα Δεκέμβριο του 2017 σε μέλη οικογένειας του θανόντος συνταξιούχου, οι διαφορές ποσών που παρακρατήθηκαν υπέρ υγειονομικής περίθαλψης καταβάλλονται είτε αυτόματα από τις μηχανογραφικές υπηρεσίες, όταν μπορεί να γίνει διασταύρωση των στοιχείων του θανόντος με τα στοιχεία των δικαιούχων σύνταξης λόγω θανάτου, είτε με χειρόγραφη διαδικασία μετά από αίτηση του δικαιούχου της σύνταξης λόγω θανάτου.
β) Εάν δεν καταβάλλεται σύνταξη κατά τα ανωτέρω, η επιστροφή κρατήσεων υγειονομικής περίθαλψης κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4501/2017, θα γίνεται στους νόμιμους κληρονόμους του συνταξιούχου που απεβίωσε, είτε εξ αδιαθέτου είτε εκ διαθήκης.
Διευκρινίζει ότι όπου υπάρχει διάδοχος στη σύνταξη θανόντων συνταξιούχων, δηλαδή χήρα ή χήρος καθώς και ανήλικα τέκνα δεν απαιτούνταν να υποβληθεί από τους δικαιωμένους της σύνταξης των θανόντων, αίτηση για την επιστροφή σε αυτούς τους δικαιούχους της σύνταξης των παρανόμως παρακρατηθέντων ποσών υπέρ του ΕΟΠΥΥ. Επίσης στην εγκύκλιο αυτή οριζόταν ότι όπου υπάρχουν κληρονόμοι θα έπρεπε στην περίπτωση αυτή να κατατεθεί αίτηση με τα δικαιολογητικά που νομιμοποιούσαν τους κληρονόμους.
Επειδή μέχρι και σήμερα δεν έχει λάβει χώρα η επιστροφή των παρανόμως παρακρατηθέντων ποσών υπέρ ΕΟΠΥΥ στους δικαιούχους της σύνταξης θανόντων συνταξιούχων δηλαδή σε χήρους-χήρες και ανήλικα τέκνα αποστείλαμε ως σωματείο σχετική επιστολή με αριθμό πρωτοκόλλου 1/14-2-2018 χωρίς να υπάρξει εκ μέρους του Υπουργείου οποιαδήποτε απάντηση για το θέμα παρά την πάροδο εξαμήνου. Επειδή ως σωματείο με πρωταρχικό σκοπό μεταξύ των άλλων εκ του καταστατικού μας έχουμε την προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων των συνταξιούχων γινόμαστε δέκτες παραπόνων μελών μας, που είναι δικαιούχοι, της συντάξεως θανόντων συνταξιούχων και συνακόλουθα και της επιστροφής των ποσών που είχαν παρακρατηθεί παράνομα και οι οποίοι δικαιούχοι βρίσκονται σε απόγνωση τόσο λόγω της απώλειας ενός δικού τους ανθρώπου όσο και της δεινής οικονομικής θέσης στην οποία βρίσκονται λόγω της μείωσης των συντάξεών χηρείας.
Ζητούμε να ερευνήσετε την τυχόν διάπραξη αξιοποίνων πράξεων από τα αρμόδια όργανα για την επιστροφή των παρανόμως παρακρατηθέντων.
Για το ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Ο Πρόεδρος                                                                        Η Γ.Γραμματέας
Νικόλαος Χατζόπουλος                                                     Καλλιόπη  Μουρίκη

 

ΑΘΗΝΑ 14/2/2018
Α.Π. 1
Προς τον Υφυπουργό
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης
και Αλληλεγγύης κ. Τ. Πετρόπουλο
Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,
Τους λόγους για τους οποίους το Υπουργείο Εργασίας και η διοίκηση του ΕΦΚΑ δεν έχουν ακόμη προχωρήσει στην πληρωμή των παρανόμως παρακρατηθέντων αναδρομικών της μηνιαίας εισφοράς υπέρ υγειονομικής περίθαλψης σε χήρες, χήρους και κληρονόμους συνταξιούχων που έχουν αποβιώσει, ζητάει να πληροφορηθεί το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων.
Προκαλεί ερωτηματικά το γεγονός ότι οι ίδιοι οι αρμόδιοι φορείς, σε εγκύκλιο που εκδόθηκε (Σ60/3/60880/2018, ημ. 12.1.2018), παραδέχονται ότι όπου υπάρχει διάδοχος στη σύνταξη του θανόντα δεν χρειάζεται αίτηση για την επιστροφή των παρανόμως παρακρατηθέντων ποσών υπέρ του ΕΟΠΥΥ. Και αντίστοιχα, όπου υπάρχουν κληρονόμοι, θα πρέπει να υπάρξει αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Αναφέρει αυτολεξεί η εγκύκλιος:
α) Στις περιπτώσεις που υπάρχει δικαίωμα σε σύνταξη λόγω θανάτου κατά το μήνα Δεκέμβριο του 2017 σε μέλη οικογένειας του θανόντος συνταξιούχου, οι διαφορές ποσών που παρακρατήθηκαν υπέρ υγειονομικής περίθαλψης καταβάλλονται είτε αυτόματα από τις μηχανογραφικές υπηρεσίες, όταν μπορεί να γίνει διασταύρωση των στοιχείων του θανόντος με τα στοιχεία των δικαιούχων σύνταξης λόγω θανάτου, είτε με χειρόγραφη διαδικασία μετά από αίτηση του δικαιούχου της σύνταξης λόγω θανάτου.
β) Εάν δεν καταβάλλεται σύνταξη κατά τα ανωτέρω, η επιστροφή κρατήσεων υγειονομικής περίθαλψης κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4501/2017, θα γίνεται στους νόμιμους κληρονόμους του συνταξιούχου που απεβίωσε, είτε εξ αδιαθέτου είτε εκ διαθήκης.
Σημειώνεται ότι η εν λόγω εγκύκλιος εκδόθηκε μετά από την καθημερινή επαφή και την έντονη πίεση του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες εξακολουθούν με προκλητικό τρόπο να κωφεύουν στο αίτημα των δικαιούχων για απόδοση των χρημάτων που τους αναλογούν και δικαιούνται εκ του νόμου.
Διότι από την πρώτη στιγμή που ψηφίστηκε ο νόμος 4501/2017 για την επιστροφή των παρανόμως παρακρατηθέντων ποσών υπέρ ΕΟΠΥΥ για την περίοδο από 1.1.2012 έως 30.6.2016 με τις συντάξιμες αποδοχές του Δεκεμβρίου 2017, η εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας προς τον ΕΦΚΑ (Φ.80000/οικ.55441/2985, ημ. 23.11.2017) ανέφερε με σαφήνεια πως «ειδικά για περιπτώσεις θανόντων συνταξιούχων κατά το ανωτέρω διάστημα, τα ποσά που παρακρατήθηκαν αποδίδονται στους νόμιμους κληρονόμους, μετά από αίτηση που υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ».
Κι όμως, τρεις μήνες μετά, μάταια οι δικαιούχοι περιμένουν τα χρήματά τους…
Το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων, με την ίδια υπευθυνότητα και την ίδια επιμονή, θα συνεχίσει να πιέζει με ένα και μόνο σκοπό: να σταματήσει ο εμπαιγμός. Να γίνει το συντομότερο δυνατόν το αυτονόητο και να λάβουν οι δικαιούχοι διάδοχοι και κληρονόμοι των συνταξιούχων τα χρήματά τους. Χρήματα που είναι δικά τους και παρανόμως παρακρατήθηκαν.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νικόλαος Χατζόπουλος

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Πόπη Μουρίκη

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail