Πανευρωπαϊκή Έρευνα για Ελαφρά Ηλεκτρικά Οχήματα

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πανευρωπαϊκή έρευνα διεξάγεται για την καταγραφή των συνηθειών των Ευρωπαίων πολιτών στις αστικές μεταφορές, αλλά και την άποψή τους για τη χρήση των ελαφρών ηλεκτρικών οχημάτων ως μέσων καθημερινής μετακίνησης. Η έρευνα λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο του νέου, χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έργου ELVITEN. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί σημαντικός αριθμός επιδείξεων σε έξι ευρωπαϊκές πόλεις και συγκεκριμένα στο Βερολίνο, τη Γενεύη, τη Μάλαγα, τη Ρώμη, το Μπάρι και τα Τρίκαλα, με στόχο την ευρεία προώθηση της χρήσης των ελαφρών ηλεκτρικών οχημάτων (EL-Vs). Συγκεκριμένα, ηλεκτρικά ποδήλατα, σκούτερ, τρίκυκλα και τετράκυκλα οχήματα θα παρουσιαστούν ως ελκυστική πιθανότητα για ένα περισσότερο βιώσιμο, ασφαλές και φιλικό προς τους πολίτες σύστημα μετακίνησης.
Το έργο ELVITEN, αποτελούμενο από 21 εταίρους από 10 ευρωπαϊκές χώρες, έχει ως στόχο να καταστήσει τα EL-Vs πιο ελκυστικά για τους χρήστες και να τα ενσωματώσει στον κυκλοφοριακό ιστό. Συγκεκριμένα, οι εταίροι:
• επιχειρούν να εξοικειώσουν τους πολίτες με τα οχήματα EL-Vs και να ενθαρρύνουν τη χρήση τους τόσο για ιδιωτική μετακίνηση όσο και για ελαφρές εμπορικές αστικές μεταφορές.
• οραματίζονται τη συλλογή δεδομένων πραγματικής χρήσης, έτσι ώστε να προταθούν οδηγίες και μοντέλα εργασίας που θα μπορούν να αξιοποιηθούν από τους σχετικούς παρόχους υπηρεσιών και τους κατασκευαστές των οχημάτων αυτών.
Η κοινοπραξία του ELVITEN θα καταβάλλει από κοινού προσπάθεια να αντιμετωπίσει κάποιες από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χρήστες, οι οποίες σχετίζονται κυρίως με την έλλειψη πληροφόρησης και τη χαμηλή γνώση σχετικά με την αποτελεσματικότητα και τη λειτουργικότητα των ελαφρών ηλεκτρικών οχημάτων EL-Vs. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, θα διεξαχθούν επιδείξεις ελαφρών ηλεκτρικών οχημάτων, για ένα χρόνο για να δώσουν την ευκαιρία στους πολίτες των έξι ευρωπαϊκών πόλεων που συμμετέχουν στο έργο να δοκιμάσουν τα οχήματα. Παράλληλα θα οργανωθούν διάφορες συναντήσεις και δημόσιες εκδηλώσεις σε καθεμία από τις πόλεις, ώστε να προσελκύσουν τους χρήστες, τις τοπικές και εθνικές αρχές  και άλλους ενδιαφερόμενους και να καταστήσουν ευρέως γνωστά τα προτεινόμενα από το ELVITEN σχήματα χρήσης των οχημάτων αυτών.
Οι πόλεις του ELVITEN έχουν επιλεγεί βάσει ορισμένων κριτηρίων σχετικών κυρίως με την προβολή της αποτελεσματικότητας των ελαφρών οχημάτων EL-Vs σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Εκδηλώσεις σε μεγάλες πόλεις, όπως η Ρώμη και το Βερολίνο, αλλά και μικρότερες πόλεις, όπως το Μπάρι και τα Τρίκαλα, θα παρουσιάσουν πώς τα ελαφρά οχήματα EL-Vs μπορούν να προσφέρουν ανυπολόγιστα προνόμια για τους πολίτες, τις εταιρείες και τις τοπικές κυβερνήσεις. Το ευρωπαϊκό έργο ELVITEN θα υλοποιηθεί ενδεχομένως και σε άλλες πόλεις ανοίγοντας τον δρόμο για την ηλεκτροκίνηση σε όλη την Ευρώπη.
Το έργο ξεκίνησε τις δραστηριότητές του κατά τη διάρκεια της πρώτης διήμερης συνάντησης της κοινοπραξίας στην Αθήνα, στις 21-22 Νοεμβρίου 2017, όπου οι εμπλεκόμενοι φορείς είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν και να σχεδιάσουν όλες τις δράσεις που απαιτούνται για την αύξηση της άμεσης εμπειρίας των χρηστών και την ευαισθητοποίηση του κοινού για όλες τις κατηγορίες ελαφρών ηλεκτρικών οχημάτων EL-Vs. Μαζί με τα ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, τις ακαδημαϊκές και τοπικές αρχές, το ELVITEN θα υποστηρίξει υπηρεσίες, εργαλεία πληροφορικής και πολιτικές, έτσι ώστε να ενισχύσει τη χρήση των ελαφρών ηλεκτρικών οχημάτων από πολίτες και επαγγελματίες.
Αρχικά, το έργο διεξάγει έρευνα ερωτηματολογίου, για να καταγράψει τις συνήθειες μετακινήσεων των πολιτών, αλλά και τις απόψεις τους ως προς τα ελαφρά ηλεκτρικά οχήματα. Η γνώμη των πολιτών είναι πολύτιμη και η έρευνα είναι διαθέσιμη εδώ www.research.net/r/ELVITEN-GR .
Το έργο συντονίζεται από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ). Το ΕΠΙΣΕΥ είναι επίσης υπεύθυνο για τον καθορισμό της μεθοδολογίας επίδειξης, για το συντονισμό και υλοποίηση όλων των επιδείξεων στις έξι πόλεις και για την αξιολόγηση της αποδοχής των οχημάτων, εργαλείων και υπηρεσιών από τους πολίτες.
Στοιχεία
Έναρξη:
1 Νοεμβρίου 2017
Διάρκεια: 36 Μήνες
Συνολικό κόστος: 9,5 εκ. ευρώ
Συνεισφορά Ευρωπαϊκής Επιτροπής:  7,8 εκ. ευρώ
Συντονιστής:
Εταίροι:
• Aalborg Universitet, Δανία
• Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
• Akka, Γαλλία
• e-Trikala, Ελλάδα
• Atos,  Ισπανία
• Comune di Bari, Ιταλία
• Comune di Genova, Ιταλία
• Roma Capitale,, Ιταλία
• Duferco Energia Spa, Ιταλία
• Consorzio Interuniversitario Per L’ottimizzazione E La Ricerca Operativa,
Ιταλία
• Empresa Municipal De Iniciativas Y Actividades Empresariales De Malaga, Ισπανία
• ERTICO – ITS Europe, Βέλγιο
• FIA, Γαλλία
• Hubject, Γερμανία
• Kyburz, Ελβετία
• Seability ΕΠΕ, Ελλάδα
• S3transportation,  Μ. Βρετανία
• EMISIA ΑΕ, Ελλάδα
• T Bridge, Ιταλία
• University of Leeds, Μ. Βρετανία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail