Πανελλήνια Ατομικά Πρωταθλήματα Παίδων – Κορασίδων 2018

ΣΚΑΚΙ

Οι τελικοί αγώνες των Πανελληνίων Ατομικών Πρωταθλημάτων Παίδων-Κορασίδων 2018 θα διεξαχθούν στο Ρίο Αχαΐας από 3 έως 9 Ιουλίου 2018 σε συνεδριακές.
Επίσης θα διεξαχθούν σε πέντε κατηγορίες ηλικιών. Οι κατηγορίες σύμφωνα με τα όρια ηλικίας (ημερομηνίες γέννησης) έχουν ως εξής:
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΩΝ
(Κατηγορία – Ημερομηνία γέννησης)
36ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ (Κ16)
(Κ/16 Από 1/1/2002 και μετά)
21ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ (Κ14)
(Κ/14 Από 1/1/2004 και μετά)
27ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (Κ12)
(Κ/12 Από 1/1/2006 και μετά)
21ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (Κ10)
(Κ/10 Από 1/1/2008 και μετά)
15ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (Κ08)
(Κ/08 Από 1/1/2010 και μετά)
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
30ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Κ16)
(Κ/16 Από 1/1/2002 και μετά)
21ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Κ14)
(Κ/14 Από 1/1/2004 και μετά)
27ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Κ12)
(Κ/12 Από 1/1/2006 και μετά)
21ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Κ10)
(Κ/10 Από 1/1/2008 και μετά)
15ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Κ08)
(Κ/08 Από 1/1/20010 και μετά)