Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών Εξωτερικού διοργανώνει από τις 27 έως τις 29 Ιουλίου 2017 το 4ο Τακτικό Συνέδριο του στην πόλη της Πρέβεζας. Το συνέδριο τελεί υπό την Αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου.
Συνδιοργανωτές του Συνεδρίου είναι η Περιφέρεια Ηπείρου και το Επιμελητήριο Πρέβεζας.
Οι βασικές θεματικές ενότητες του συνεδρίου, είναι η προώθηση της Ηπείρου ως τουριστικού προορισμού, η στήριξη και ενθάρρυνση της ελληνικής επιχειρηματικότητας και διασύνδεσής της στον κόσμο και η δημιουργία συνεργασιών και δικτύων μεταξύ των μελών και των οργανισμών που συνδέονται με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών.