Παγκόσμια υψηλή κατάταξη Πανεπιστήμιου Κρήτης

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης για έκτη συνεχόμενη χρονιά, συγκαταλέγεται στα καλύτερα Νέα Πανεπιστήμια διεθνώς, καταλαμβάνοντας την 58η θέση.
Στις 5 Απριλίου 2017, ο οργανισμός κατάταξης Νέων Πανεπιστημίων γνωστός ως «ΤΗΕ – Young University Rankings» δημοσιοποίησε τα αποτελέσματα της κατάταξης των 200 καλύτερων Πανεπιστημίων διεθνώς που λειτουργούν λιγότερο από 50 χρόνια.
Η κατάταξη των Νέων Πανεπιστημίων στηρίζεται στους ίδιους δείκτες επίδοσης που καλύπτουν όλο το εύρος της αποστολής ενός Πανεπιστημίου (διδασκαλία, έρευνα, μεταφορά τεχνογνωσίας και εξωστρέφεια) αλλά αποδίδει λιγότερο βάρος στο δείκτη της φήμης ενός Πανεπιστημίου, καθώς αυτός συνδέεται με τα χρόνια λειτουργίας του, την παράδοση και την περιουσία που έχει αποκτήσει στη πορεία.
Αυτόν το χρόνο, ο «THE» προχωρά ένα βήμα παραπέρα και από τον κατάλογο των 200 Πανεπιστημίων, συγκρίνει εκείνα που λειτουργούν σε ίδια χρονικά διαστήματα. Σε αυτήν την κατάταξη, το Πανεπιστήμιο Κρήτης καταλαμβάνει την 30η θέση ανάμεσα στα 50 καλύτερα Πανεπιστήμια που ιδρύθηκαν από το 1967 μέχρι το 1985.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σε ό,τι αφορά τον δείκτη της «απήχησης της έρευνας» με κριτήριο τον αριθμό των αναφορών, το Πανεπιστήμιο Κρήτης καταλαμβάνει την 26η θέση ανάμεσα στα 200 Πανεπιστήμια που συμμετέχουν στην κατάταξη.
Το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο Κρήτης εξακολουθεί να βρίσκεται ανάμεσα στα 200 καλύτερα Νέα Πανεπιστήμια διεθνώς, παρά τις εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες που λειτουργεί τα τελευταία χρόνια, αποδεικνύει την αφοσίωση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας στη διατήρηση της ποιότητας και της αριστείας, στόχους που αποτέλεσαν τα θεμέλια της ίδρυσης αυτού του Πανεπιστημίου.