Παγκόσμια κυριαρχία περιορισμένων ποικιλιών οινοποιήσιμων σταφυλιών

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

«Από τις 10.000 ποικιλίες αμπέλου που είναι γνωστές στον κόσμο, 33 ποικιλίες σταφυλιών αντιπροσωπεύουν το ήμισυ του παγκόσμιου αμπελώνα», αναφέρει έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου (OIV).
Με βάση τα στοιχεία του 2015 (που εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται ως «προσωρινά»), ο Οργανισμός απαριθμεί τις δεκατρείς περισσότερο φυτεμένες ποικιλίες στον κόσμο, και μόνο αυτή η λίστα αντιπροσωπεύει το ένα τρίτο των αμπελώνων στον κόσμο.
Συνδυάζοντας τόσο τις επιτραπέζιες όσο και τις οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου, πρώτη κατατάσσεται η ποικιλία Kyohō, η οποία καλύπτει 365.000 εκτάρια (4,8% των αμπελώνων στον κόσμο). Αυτή η ποικιλία σταφυλιών βρίσκεται στην Κίνα (44% του εθνικού αμπελώνα), στην Βραζιλία και στην Βόρεια Αμερική. Η πρώτη ποικιλία οινοποιίας είναι το Cabernet Sauvignon, με 340.000 εκτάρια (4,5% των αμπελώνων στον κόσμο), που συναντάται σε όλο τον κόσμο (9% του αμπελώνα στις Ηνωμένες Πολιτείες). Ακολουθεί η ποικιλία της σουλτανίνας (300.000 εκτάρια, 3,9% του παγκόσμιου αμπελώνα), στη συνέχεια το Merlot (266.000 εκτάρια, 3,5%).Το Tempranillo και η Airen (231.000 και 218.000 ha, 3% και 2,8%), οι οποίες αποτελούν τις κυριότερες ισπανικές ποικιλίες (21% και 22% των εθνικών επιφανειών).
Κατάταξη των κυριότερων ποικιλιών αμπέλου που έχουν φυτευθεί παγκοσμίως το 2015 σύμφωνα με το OIV:
– Kyohō (επιτραπέζια σταφύλια): 365.000 εκτάρια
– Cabernet Sauvignon (οινοποίησιμα σταφύλια): 340.000 εκτάρια
– Σουλτανίνα (οινοποιήσιμα σταφύλια, επιτραπέζια σταφύλια και σταφίδες): 300.000 εκτάρια
– Merlot (οινοποίησιμα σταφύλια): 266.000 εκτάρια
– Tempranillo (οινοποιήσιμα σταφύλια): 231.000 εκτάρια
– Airen (οινοποιήσιμα σταφύλια και για απόσταξη): 218.000 εκτάρια
– Chardonnay (οινοποιήσιμα σταφύλια): 211.000 εκτάρια
– Syrah (οινοποιήσιμα σταφύλια): 190.000 εκτάρια
– Grenache Noir (ή Granacha Tinta): 163.000 εκτάρια
– Red Globe (επιτραπέζια σταφύλια): 160.000 εκτάρια
– Sauvignon blanc (οινοποιήσιμα σταφύλια): 121.000 εκτάρια
– Pinot noir (ή Blauer burgunder): 115.000 εκτάρια
– Ugni blanc (ή Trebbiano Toscano): 111.000 εκτάρια.