Παγκόσμια ανάπτυξη

ΔΙΕΘΝΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΘΕΜΑΤΑ

«Η παγκόσμια ανάπτυξη αναμένεται να φθάσει το 3,9% το 2018 και το 2019, σύμφωνα με την πρόβλεψη της Παγκόσμιας Οικονομικής Προοπτικής του Απριλίου του 2018 (WEO), αλλά η επέκταση γίνεται όλο και λιγότερο ομοιόμορφη και οι κίνδυνοι για τις προοπτικές αυξάνονται» αναφέρεται σε έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
Ακόμη υπογραμμίζεται «Ο ρυθμός επέκτασης φαίνεται να έχει κορυφωθεί σε μερικές μεγάλες οικονομίες και η ανάπτυξη έχει γίνει λιγότερο συγχρονισμένη.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η βραδεία πορεία ενισχύεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του WEO του Απριλίου, και το δολάριο ΗΠΑ εκτιμάται κατά περίπου 5% τις τελευταίες εβδομάδες. Οι προβλέψεις για την ανάπτυξη αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω για τη ζώνη του ευρώ, την Ιαπωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο, αντανακλώντας τις αρνητικές εκπλήξεις για τις δραστηριότητες στις αρχές του 2018. Μεταξύ των αναδυόμενων αγορών και των αναπτυσσόμενων οικονομιών, οι προοπτικές ανάπτυξης αυξάνονται ακόμη περισσότερο λόγω των αυξανόμενων τιμών του πετρελαίου, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την κλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων και τις πιέσεις της αγοράς στα νομίσματα ορισμένων οικονομιών με ασθενέστερες θεμελιώδεις αρχές. Οι προβλέψεις για την ανάπτυξη έχουν αναθεωρηθεί προς τα κάτω για την Αργεντινή, τη Βραζιλία και την Ινδία.
Επίσης η ισορροπία των κινδύνων έχει μετατοπιστεί περαιτέρω προς τα κάτω, συμπεριλαμβανομένου βραχυπρόθεσμα. Οι προσφάτως ανακοινωθείσες και αναμενόμενες αυξήσεις των τιμολογίων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα μέτρα αντιποίνων από τους εμπορικούς εταίρους αύξησαν την πιθανότητα κλιμάκωσης και διαρκούς εμπορικής δράσης. Αυτά θα μπορούσαν να εκτροχιάσουν την ανάκαμψη και να μειώσουν τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης, τόσο μέσω της άμεσης επίπτωσής τους στην κατανομή των πόρων και της παραγωγικότητας, όσο και μέσω της αύξησης της αβεβαιότητας και της διόγκωσης των επενδύσεων.
Οι συνθήκες της χρηματοπιστωτικής αγοράς παραμένουν ευνοϊκές για τις προηγμένες οικονομίες – με τα συμπιεσμένα spreads, τις εκτιμημένες εκτιμήσεις σε ορισμένες αγορές και τη χαμηλή μεταβλητότητα – αλλά αυτό θα μπορούσε να αλλάξει γρήγορα. Πιθανές αιτίες είναι η αύξηση των εμπορικών εντάσεων και συγκρούσεων, οι γεωπολιτικές ανησυχίες και η αυξανόμενη πολιτική αβεβαιότητα.
Οι υψηλότερες αναγνώσεις πληθωρισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η ανεργία είναι κάτω από το 4 τοις εκατό, αλλά οι αγορές καθορίζουν τιμολογιακή πολιτική σε μια πολύ πιο έντονη πορεία αύξησης των επιτοκίων από εκείνη των προβλέψεων της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς, θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε ξαφνική επανεκτίμηση των θεμελιωδών μεγεθών και των κινδύνων από τους επενδυτές. Οι αυστηρότερες χρηματοπιστωτικές συνθήκες θα μπορούσαν ενδεχομένως να προκαλέσουν αναταραχές στις προσαρμογές χαρτοφυλακίου, έντονες διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών και περαιτέρω μειώσεις των εισροών κεφαλαίων στις αναδυόμενες αγορές, ιδίως εκείνες με ασθενέστερες θεμελιώδεις αρχές ή υψηλότερους πολιτικούς κινδύνους.
Παράλληλα η αποφυγή προστατευτικών μέτρων και η εξεύρεση λύσης συνεργασίας που προωθεί τη συνεχή ανάπτυξη του εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών εξακολουθεί να είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της παγκόσμιας επέκτασης. Οι πολιτικές και οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να αποσκοπούν στη διατήρηση της δραστηριότητας, στην αύξηση της μεσοπρόθεσμης ανάπτυξης και στην ενίσχυση της συμμετοχής της. Όμως, με τη μειωμένη χαλάρωση και τον περιορισμό των κινδύνων, πολλές χώρες πρέπει να ανοικοδομήσουν δημοσιονομικά αποθέματα για να δημιουργήσουν χώρο πολιτικής για την επόμενη κάμψη και να ενισχύσουν την οικονομική ανθεκτικότητα σε ένα περιβάλλον πιθανώς υψηλότερης αστάθειας της αγοράς.
Ειδικότερα:
Η επέκταση συνεχίζεται σε έναν λιγότερο ομαλό ρυθμό
Καθώς η παγκόσμια κυκλική άνοδος προσεγγίζει το διετές της σημάδι, ο ρυθμός επέκτασης σε ορισμένες οικονομίες φαίνεται ότι έχει κορυφωθεί και η ανάπτυξη έχει γίνει λιγότερο συγχρονισμένη μεταξύ των χωρών. Μεταξύ των προηγμένων οικονομιών, οι αποκλίσεις στην ανάπτυξη μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών αφενός, και της Ευρώπης και της Ιαπωνίας αφετέρου, διευρύνονται. Η ανάπτυξη γίνεται όλο και πιο ανομοιογενής μεταξύ των αναδυόμενων αγορών και των αναπτυσσόμενων οικονομιών, αντανακλώντας τις συνδυασμένες επιρροές από τις αυξανόμενες τιμές του πετρελαίου, τις υψηλότερες αποδόσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, τις μετατοπίσεις συναισθημάτων μετά την κλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων και την εσωτερική πολιτική και πολιτική αβεβαιότητα. Ενώ οι οικονομικές συνθήκες παραμένουν γενικά ευνοϊκές, οι παράγοντες αυτοί έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των εισροών κεφαλαίων, το υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης και τις πιέσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, πιο οξείς σε χώρες με ασθενέστερα βασικά στοιχεία ή υψηλότερους πολιτικούς κινδύνους. Τα δεδομένα υψηλής συχνότητας παρουσιάζουν μια μικτή εικόνα της βραχυπρόθεσμης παγκόσμιας δραστηριότητας. Οι όγκοι των λιανικών πωλήσεων φαίνεται ότι σημείωσαν άνοδο το δεύτερο τρίμηνο και τα στοιχεία των ερευνών για τους διαχειριστές αγορών για τον τομέα των υπηρεσιών παραμένουν γενικά ισχυρά. Ωστόσο, η βιομηχανική παραγωγή φαίνεται να έχει μαλακώσει και τα στοιχεία των ερευνών των διαχειριστών προμηθειών στον τομέα της μεταποίησης δείχνουν την αποδυνάμωση των νέων παραγγελιών στις εξαγωγές.
Τιμές βασικών εμπορευμάτων και πληθωρισμός
Σε μεγάλο βαθμό, οι παγκόσμιες τιμές πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 16% μεταξύ Φεβρουαρίου 2018 (η περίοδος αναφοράς για τον WEO του Απριλίου 2018) και στις αρχές Ιουνίου του 2018 (η περίοδος αναφοράς για την ενημέρωση WEO του Ιουλίου του 2018). Τον Ιούνιο, ο Οργανισμός Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών (OPEC) και οι παραγωγοί πετρελαίου εκτός ΟΠΕΚ συμφώνησαν να αυξήσουν την παραγωγή πετρελαίου κατά περίπου 1 εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως από τα σημερινά επίπεδα, διορθώνοντας την πρόσφατη υποχώρηση του στόχου του ομίλου τον Νοέμβριο του 2016. Οι προσδοκίες της αγοράς υποδηλώνουν ότι η μείωση της παραγωγικής ικανότητας στη Βενεζουέλα και οι κυρώσεις των ΗΠΑ στο Ιράν ενδέχεται να δημιουργήσουν δυσκολίες στην ομάδα να επιτύχει με συνέπεια τη συνεπή αύξηση της παραγωγής. Ωστόσο, οι αγορές μελλοντικών πωλήσεων δείχνουν ότι οι τιμές ενδέχεται να μειωθούν κατά τα επόμενα 4-5 χρόνια (εν μέρει λόγω της αύξησης της παραγωγής σχιστολιθικών πετρωμάτων στις ΗΠΑ) -όπως στα τέλη Ιουνίου, οι μεσοπρόθεσμες τιμές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης είναι περίπου 59 δολάρια ανά βαρέλι (20% χαμηλότερες από τα τρέχοντα επίπεδα). Η αύξηση των τιμών των καυσίμων αύξησε τον συνολικό πληθωρισμό στις προηγμένες και αναδυόμενες οικονομίες της αγοράς. Ο πυρήνας του πληθωρισμού έχει ενισχυθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η αγορά εργασίας έχει ενισχυθεί περαιτέρω και εισέλθει στη ζώνη του ευρώ. Ο πυρήνας του πληθωρισμού στις αναδυόμενες αγορές αυξήθηκε επίσης, αντανακλώντας τις επιπτώσεις από την υποτίμηση του νομίσματος σε ορισμένες περιπτώσεις και τις δευτερογενείς επιδράσεις των υψηλότερων τιμών των καυσίμων σε άλλες. Οι τιμές των γεωργικών προϊόντων αυξήθηκαν οριακά, αντανακλώντας τη μείωση της πλεονάζουσας προσφοράς. και ανέβηκε στην ευρωζώνη. Ο πυρήνας του πληθωρισμού στις αναδυόμενες αγορές αυξήθηκε επίσης, αντανακλώντας τις επιπτώσεις από την υποτίμηση του νομίσματος σε ορισμένες περιπτώσεις και τις δευτερογενείς επιδράσεις των υψηλότερων τιμών των καυσίμων σε άλλες. Οι τιμές των γεωργικών προϊόντων αυξήθηκαν οριακά, αντανακλώντας τη μείωση της πλεονάζουσας προσφοράς. και ανέβηκε στην ευρωζώνη. Ο πυρήνας του πληθωρισμού στις αναδυόμενες αγορές αυξήθηκε επίσης, αντανακλώντας τις επιπτώσεις από την υποτίμηση του νομίσματος σε ορισμένες περιπτώσεις και τις δευτερογενείς επιδράσεις των υψηλότερων τιμών των καυσίμων σε άλλες. Οι τιμές των γεωργικών προϊόντων αυξήθηκαν οριακά, αντανακλώντας τη μείωση της πλεονάζουσας προσφοράς.
Οικονομικές συνθήκες στις προηγμένες οικονομίες. Με αυστηρότερες αναγνώσεις σχετικά με τον πληθωρισμό και τη δημιουργία ισχυρών θέσεων εργασίας, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ συνέχισε την πορεία της σταδιακής εξομάλυνσης της πολιτικής. Αυξήθηκε το εύρος στόχων για το ποσοστό των ομοσπονδιακών κεφαλαίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Ιούνιο, σηματοδοτώντας δύο πρόσθετες αυξήσεις των επιτοκίων το 2018 και τρεις το 2019 – ένα πιο απότομο χρονοδιάγραμμα από αυτό που υποδείχθηκε τον Μάρτιο. Η ΕΚΤ ανακοίνωσε ότι θα περιορίσει τις μηνιαίες αγορές περιουσιακών στοιχείων από τα σημερινά 30 δισεκ. Ευρώ σε 15 δισεκ. Ευρώ τον Οκτώβριο, με τον προβλεπόμενο τερματισμό του προγράμματος στις 31 Δεκεμβρίου. Επίσης ανέφερε ότι θα διατηρήσει τα επιτόκια της πολιτικής στα τρέχοντα επίπεδα τουλάχιστον το καλοκαίρι του 2019, μια κάπως πιο ευνοϊκή μελλοντική καθοδήγηση από την αναμενόμενη από τις αγορές.
Η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι οι αποδόσεις των 10 ετών, σε ποσοστό περίπου 2,85% στις αρχές Ιουλίου, αυξήθηκαν μέτρια από τον Φεβρουάριο, ενώ οι αποδόσεις των γερμανικών 10ετών δανείων, σε περίπου 30 μονάδες βάσης, μειώθηκαν κατά την ίδια περίοδο. Μεταξύ άλλων προηγμένων οικονομιών, στα τέλη Μαΐου, τα ιταλικά κυρίαρχα spreads διευρύνθηκαν από το μεγαλύτερο ποσό τους από το 2012, μετά από δυσκολίες γύρω από το σχηματισμό μιας νέας κυβέρνησης. Από τότε έχουν μειωθεί, αλλά παραμένουν γύρω στις 240 μονάδες βάσης από τις αρχές Ιουλίου σχετικά με τις ανησυχίες για τις μελλοντικές πολιτικές. Οι διακυμάνσεις των επιτοκίων στις αγορές ομολόγων άλλων προηγμένων οικονομιών ήταν κυρίως περιορισμένες, ενώ τα υπόλοιπα spread της ζώνης του ευρώ παραμένουν συμπιεσμένα. Οι τιμές των μετοχών στις προηγμένες οικονομίες είναι γενικά υψηλότερες από τα επίπεδα Φεβρουαρίου-Μαρτίου. Μετά την άνοδο του Φεβρουαρίου, η αστάθεια υποχώρησε και η όρεξη κινδύνου ήταν ισχυρή. Κατά συνέπεια, οι οικονομικές συνθήκες στις προηγμένες οικονομίες παραμένουν γενικά ευνοϊκές. στα τέλη Μαΐου οι ιταλικές κυριαρχίες εξαπλώθηκαν από το μεγαλύτερο ποσό από το 2012, μετά από δυσκολίες γύρω από τη δημιουργία μιας νέας κυβέρνησης. Από τότε έχουν μειωθεί, αλλά παραμένουν γύρω στις 240 μονάδες βάσης από τις αρχές Ιουλίου σχετικά με τις ανησυχίες για τις μελλοντικές πολιτικές. Οι διακυμάνσεις των επιτοκίων στις αγορές ομολόγων άλλων προηγμένων οικονομιών ήταν κυρίως περιορισμένες, ενώ τα υπόλοιπα spread της ζώνης του ευρώ παραμένουν συμπιεσμένα. Οι τιμές των μετοχών στις προηγμένες οικονομίες είναι γενικά υψηλότερες από τα επίπεδα Φεβρουαρίου-Μαρτίου. Μετά την άνοδο του Φεβρουαρίου, η αστάθεια υποχώρησε και η όρεξη κινδύνου ήταν ισχυρή. Κατά συνέπεια, οι οικονομικές συνθήκες στις προηγμένες οικονομίες παραμένουν γενικά ευνοϊκές. στα τέλη Μαΐου οι ιταλικές κυριαρχίες εξαπλώθηκαν από το μεγαλύτερο ποσό από το 2012, μετά από δυσκολίες γύρω από τη δημιουργία μιας νέας κυβέρνησης. Από τότε έχουν μειωθεί, αλλά παραμένουν γύρω στις 240 μονάδες βάσης από τις αρχές Ιουλίου σχετικά με τις ανησυχίες για τις μελλοντικές πολιτικές. Οι διακυμάνσεις των επιτοκίων στις αγορές ομολόγων άλλων προηγμένων οικονομιών ήταν κυρίως περιορισμένες, ενώ τα υπόλοιπα spread της ζώνης του ευρώ παραμένουν συμπιεσμένα. Οι τιμές των μετοχών στις προηγμένες οικονομίες είναι γενικά υψηλότερες από τα επίπεδα Φεβρουαρίου-Μαρτίου. Μετά την άνοδο του Φεβρουαρίου, η αστάθεια υποχώρησε και η όρεξη κινδύνου ήταν ισχυρή. Κατά συνέπεια, οι οικονομικές συνθήκες στις προηγμένες οικονομίες παραμένουν γενικά ευνοϊκές. Από τότε έχουν μειωθεί, αλλά παραμένουν γύρω στις 240 μονάδες βάσης από τις αρχές Ιουλίου σχετικά με τις ανησυχίες για τις μελλοντικές πολιτικές. Οι διακυμάνσεις των επιτοκίων στις αγορές ομολόγων άλλων προηγμένων οικονομιών ήταν κυρίως περιορισμένες, ενώ τα υπόλοιπα spread της ζώνης του ευρώ παραμένουν συμπιεσμένα. Οι τιμές των μετοχών στις προηγμένες οικονομίες είναι γενικά υψηλότερες από τα επίπεδα Φεβρουαρίου-Μαρτίου. Μετά την άνοδο του Φεβρουαρίου, η αστάθεια υποχώρησε και η όρεξη κινδύνου ήταν ισχυρή. Κατά συνέπεια, οι οικονομικές συνθήκες στις προηγμένες οικονομίες παραμένουν γενικά ευνοϊκές. Από τότε έχουν μειωθεί, αλλά παραμένουν γύρω στις 240 μονάδες βάσης από τις αρχές Ιουλίου σχετικά με τις ανησυχίες για τις μελλοντικές πολιτικές. Οι διακυμάνσεις των επιτοκίων στις αγορές ομολόγων άλλων προηγμένων οικονομιών ήταν κυρίως περιορισμένες, ενώ τα υπόλοιπα spread της ζώνης του ευρώ παραμένουν συμπιεσμένα. Οι τιμές των μετοχών στις προηγμένες οικονομίες είναι γενικά υψηλότερες από τα επίπεδα Φεβρουαρίου-Μαρτίου. Μετά την άνοδο του Φεβρουαρίου, η αστάθεια υποχώρησε και η όρεξη κινδύνου ήταν ισχυρή. Κατά συνέπεια, οι οικονομικές συνθήκες στις προηγμένες οικονομίες παραμένουν γενικά ευνοϊκές.
Οικονομικές συνθήκες στις αναδυόμενες αγορές
Οι κεντρικές τράπεζες σε βασικές οικονομίες αναδυόμενων αγορών – συμπεριλαμβανομένης της Αργεντινής, της Ινδίας, της Ινδονησίας, του Μεξικού και της Τουρκίας – έχουν αυξήσει τα επιτόκια πολιτικής, ανταποκρινόμενα στις πληθωριστικές πιέσεις και στις πιέσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών (σε συνδυασμό με την αντιστροφή των κεφαλαιακών ροών σε ορισμένες περιπτώσεις). Οι μακροπρόθεσμες αποδόσεις έχουν επίσης αυξηθεί τους τελευταίους μήνες και τα spreads έχουν γενικά διευρυνθεί. Οι περισσότεροι δείκτες μετοχικού κεφαλαίου αναδυόμενων αγορών μειώθηκαν μέτρια, αντανακλώντας, σε ορισμένες περιπτώσεις, ανησυχίες σχετικά με τις ανισορροπίες (π.χ. Αργεντινή και Τουρκία) και, γενικότερα, αυξάνοντας τους κινδύνους μείωσης των προοπτικών.
Συναλλαγματικές ισοτιμίες και ροές κεφαλαίου
Από τις αρχές Ιουλίου του 2018, το δολάριο ΗΠΑ ενισχύθηκε κατά περισσότερο από 5% σε πραγματικούς όρους από τον Φεβρουάριο (περίοδος αναφοράς για τον Απρίλιο του 2018 WEO), ενώ το ευρώ, το γιεν Ιαπωνίας και η βρετανική λίρα στερλίνα είναι σε γενικές γραμμές αμετάβλητα. Αντίθετα, ορισμένα νομίσματα αναδυόμενων αγορών υποτιμήθηκαν απότομα. Το πέσο της Αργεντινής έχει αποδυναμωθεί κατά περισσότερο από 20% και της τουρκικής λίρας κατά περίπου 10%, λόγω ανησυχιών για οικονομικές και μακροοικονομικές ανισορροπίες. Το πραγματικό βραζιλιάνο έχει υποτιμηθεί κατά περισσότερο από 10 τοις εκατό σε μια ασθενέστερη από την αναμενόμενη ανάκαμψη και την πολιτική αβεβαιότητα. Τα ασθενέστερα από τα αναμενόμενα μακροοικονομικά στοιχεία για τη Νότια Αφρική συνέβαλαν στην 7% υποτίμηση του νοτιοαφρικανικού κλάδου, εξαλείφοντας μέρος της απότομης ανατίμησης που είχε συμβεί στα τέλη του 2017 και στις αρχές του 2018. Τα νομίσματα των μεγαλύτερων οικονομιών αναδυόμενων αγορών στην Ασία παρέμειναν σε γενικές γραμμές ευθυγραμμισμένα με τα επίπεδά τους το Φεβρουάριο, ενώ οι κινεζικές ρεμπιμπίνι υποτιμούν μέτρια. Αντανακλώντας τις ενδείξεις οικονομικού άγχους σε ορισμένες πιο ευάλωτες χώρες και αυξανόμενων εμπορικών εντάσεων, οι ροές κεφαλαίων προς τις αναδυόμενες οικονομίες αποδυναμώθηκαν το δεύτερο τρίμηνο (μέχρι τον Μάιο) μετά από μια ισχυρή έναρξη του έτους, με μια ανάληψη στις πωλήσεις χρεογράφων χαρτοφυλακίου μη κατοίκων.
Παγκόσμια πρόβλεψη ανάπτυξης
Η παγκόσμια ανάπτυξη για τα έτη 2018 και 2019 προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 3,9%, όπως προβλέπεται στον WEO του Απριλίου του 2018. Ενώ οι επικεφαλίδες υποδηλώνουν μια γενικά αμετάβλητη παγκόσμια προοπτική σε σχέση με την WEO του Απριλίου, οι υποκείμενες αναθεωρήσεις δείχνουν διαφορετικές προοπτικές μεταξύ των οικονομιών. Η βασική πρόβλεψη προβλέπει βαθμιαία αυστηρότερες αλλά ακόμη ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες, με τοπικές πιέσεις που βασίζονται σε διαφορές στα θεμελιώδη μεγέθη. Η εξομάλυνση της νομισματικής πολιτικής στις προηγμένες οικονομίες αναμένεται να προχωρήσει με καλά γνωστοποιημένο, σταθερό τρόπο. Η αύξηση της εγχώριας ζήτησης (κυρίως των επενδύσεων, η οποία αποτέλεσε σημαντικό μέρος της παγκόσμιας ανάκαμψης) αναμένεται να συνεχιστεί με έντονους ρυθμούς, ακόμη και όταν η συνολική αύξηση της παραγωγής επιβραδύνεται σε ορισμένες περιπτώσεις όπου η τάση αυτή ήταν μεγαλύτερη από την τάση για αρκετά τρίμηνα. Στην πρόβλεψη της βασικής γραμμής,[1] αναμένεται να είναι μικρές, καθώς τα μέτρα αυτά επηρεάζουν μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό του παγκόσμιου εμπορίου μέχρι στιγμής. Η πρόβλεψη της βασικής γραμμής προβλέπει επίσης περιορισμένες επιδράσεις στο αίσθημα της αγοράς, ακόμη και αν η κλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων αποτελεί σημαντικό κίνδυνο υποβάθμισης.
Η εξελιγμένη ανάπτυξη της οικονομίας αναμένεται να παραμείνει πάνω από την τάση στο 2,4% το 2018 -όπως το 2017- πριν χαλαρώσει σε 2,2% το 2019. Η πρόβλεψη για το 2018 είναι χαμηλότερη κατά 0,1 της εκατοστιαίας μονάδας σε σύγκριση με το WEO του Απριλίου, αντανακλώντας σε μεγάλο βαθμό τα μεγαλύτερα από τα αναμενόμενα συγκράτησης στη ζώνη του ευρώ και στην Ιαπωνία μετά από αρκετά τρίμηνα αυξημένης ανάπτυξης.
• Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η βραχυχρόνια δυναμική της οικονομίας αναμένεται να ενισχυθεί προσωρινά σύμφωνα με τις προβλέψεις του WEO του Απριλίου, με την αύξηση να προβλέπεται στο 2,9% το 2018 και στο 2,7% το 2019. Σημαντικό δημοσιονομικό κίνητρο μαζί με την ήδη ισχυρή ιδιωτική τελική ζήτηση θα ανυψώσει την παραγωγή πέρα από το δυναμικό και θα μειώσει το ποσοστό ανεργίας κάτω από τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί τελευταία πριν από 50 χρόνια, δημιουργώντας πρόσθετες πληθωριστικές πιέσεις. Οι εισαγωγές θα αυξηθούν με την ισχυρότερη εγχώρια ζήτηση, την αύξηση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών των ΗΠΑ και τη διεύρυνση των υπερβολικών παγκόσμιων ανισορροπιών.
• Η ανάπτυξη στην οικονομία της ζώνης του ευρώ αναμένεται να επιβραδυνθεί σταδιακά από 2,4% το 2017 σε 2,2% το 2018 και σε 1,9% το 2019 (αναθεώρηση προς τα κάτω κατά 0,2% για το 2018 και 0,1% για το 2019 σε σύγκριση με το WEO του Απριλίου). Οι προβλέψεις για την ανάπτυξη του 2018 αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω για τη Γερμανία και τη Γαλλία, αφού η δραστηριότητα μειώθηκε περισσότερο από ό, τι αναμενόταν το πρώτο τρίμηνο, ενώ στην Ιταλία , όπου οι μεγαλύτερες διαφορές κυριαρχίας και οι αυστηρότερες οικονομικές συνθήκες μετά την πρόσφατη πολιτική αβεβαιότητα αναμένεται να επηρεάσουν την εγχώρια ζήτηση.
• Η πρόβλεψη για την ανάπτυξη για την Ιαπωνία μειώθηκε στο 1,0% για το 2018 (0,2 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από την προβολή του WEO τον Απρίλιο) μετά από συρρίκνωση το πρώτο τρίμηνο, λόγω της χαμηλής ιδιωτικής κατανάλωσης και των επενδύσεων. Η οικονομία αναμένεται να ενισχυθεί κατά το υπόλοιπο του έτους και το 2019, με την ενίσχυση της ιδιωτικής κατανάλωσης, της εξωτερικής ζήτησης και των επενδύσεων.
Οι αναδυόμενες αγορές και οι αναπτυσσόμενες οικονομίες έχουν βιώσει ισχυρούς ανοιχτούς ανέμους κατά τους τελευταίους μήνες: αύξηση των τιμών του πετρελαίου, υψηλότερες αποδόσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανατίμηση του δολαρίου, εμπορικές εντάσεις και γεωπολιτικές συγκρούσεις. Οι προοπτικές για τις περιφέρειες και τις μεμονωμένες οικονομίες ποικίλλουν ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι παγκόσμιες δυνάμεις αλληλεπιδρούν με εσωτερικούς ιδιοσυγκρασιακούς παράγοντες. Οι χρηματοοικονομικοί όροι παραμένουν εν γένει υποστηρικτικοί της ανάπτυξης, αν και υπήρξε διαφοροποίηση μεταξύ των χωρών με βάση τα οικονομικά θεμελιώδη στοιχεία και την πολιτική αβεβαιότητα. Με το ρυθμό αύξησης των εξαγωγών πετρελαίου από τις υψηλότερες τιμές του πετρελαίου που αντισταθμίζονται σε μεγάλο βαθμό από τη συνδυασμένη οπισθέλκουσα σε άλλες οικονομίες από τις δυνάμεις που περιγράφηκαν παραπάνω, οι συνολικές προβλέψεις ανάπτυξης του ομίλου 2018 και 2019 παραμένουν αμετάβλητες από τον Απρίλιο WEO στο 4,9 και στο 5,1% αντίστοιχα.
• Αναδυόμενη και αναπτυσσόμενη Ασίααναμένεται να διατηρήσει την ισχυρή της απόδοση, αυξάνοντας το 6,5% το 2018-19. Η ανάπτυξη στην Κίνα προβλέπεται να μετριαστεί από 6,9% το 2017 σε 6,6% το 2018 και 6,4% το 2019, καθώς η ρυθμιστική αυστηρότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα θα συγκρατηθεί και η εξωτερική ζήτηση θα μαλακώσει. Ο ρυθμός ανάπτυξης της Ινδίας αναμένεται να αυξηθεί από 6,7% το 2017 σε 7,3% το 2018 και 7,5% το 2019, καθώς ο ρυθμός αύξησης των αγαθών και των υπηρεσιών μειώνεται. Η πρόβλεψη είναι 0,1 και 0,3 εκατοστιαίες μονάδες χαμηλότερη για το 2018 και 2019 αντίστοιχα, σε σχέση με τον Απρίλιο του WEO, αντανακλώντας τις αρνητικές επιπτώσεις των υψηλότερων τιμών πετρελαίου στην εγχώρια ζήτηση και της ταχύτερης από την αναμενόμενη συρρίκνωση της νομισματικής πολιτικής λόγω του υψηλότερου αναμενόμενου πληθωρισμού. Η ανάπτυξη των οικονομιών ASEAN-5 αναμένεται να σταθεροποιηθεί στα 5 περίπου.
• Στην Αναδυόμενη και Αναπτυσσόμενη Ευρώπη , η ανάπτυξη αναμένεται να μετριαστεί από 5,9% το 2017 σε 4,3% το 2018 και σε 3,6% το 2019 (0,1% χαμηλότερα από ό, τι τον Απρίλιο του WEB για το 2019). Οι οικονομικές συνθήκες έχουν ενισχυθεί για ορισμένες οικονομίες με μεγάλα εξωτερικά ελλείμματα – κυρίως στην Τουρκία, όπου η ανάπτυξη πρόκειται να μαλακώσει από 7,4% το 2017 σε 4,2% φέτος.
• Ανάπτυξη στη Λατινική Αμερική προβλέπεται να αυξηθεί ελαφρώς από 1,3% το 2017 σε 1,6% το 2018 και περαιτέρω σε 2,6% το 2019 (0,4 και 0,2% χαμηλότερα από τα προβλεπόμενα στο WEO του Απριλίου). Ενώ οι υψηλότερες τιμές των βασικών προϊόντων συνεχίζουν να παρέχουν στήριξη στους εξαγωγείς βασικών προϊόντων στην περιοχή, οι υποτονικές προοπτικές σε σύγκριση με τον Απρίλιο αντανακλούν δυσκολότερες προοπτικές για βασικές οικονομίες, λόγω των αυστηρότερων οικονομικών συνθηκών και της αναγκαίας προσαρμογής της πολιτικής (Αργεντινή), παρατεταμένες επιπτώσεις απεργιών και πολιτικής αβεβαιότητας (Βραζιλία) και τις εμπορικές εντάσεις και την παρατεταμένη αβεβαιότητα γύρω από την επαναδιαπραγμάτευση της NAFTA και την ατζέντα πολιτικής της νέας κυβέρνησης (Μεξικό). Οι προοπτικές για τη Βενεζουέλα, η οποία αντιμετωπίζει δραματική κατάρρευση της δραστηριότητας και ανθρωπιστική κρίση, αναθεωρήθηκαν περαιτέρω, παρά την ανάκαμψη των τιμών του πετρελαίου.
• Οι εξαγωγείς πετρελαίου στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, της Βόρειας Αφρικής, του Αφγανιστάν και του Πακιστάν επωφελήθηκαν από τις βελτιωμένες προοπτικές για τις τιμές του πετρελαίου, αλλά οι προοπτικές για τις χώρες εισαγωγής πετρελαίου παραμένουν εύθραυστες. Πολλές οικονομίες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν μεγάλες ανάγκες δημοσιονομικής εξυγίανσης και η απειλή της έντασης των γεωπολιτικών συγκρούσεων εξακολουθεί να επηρεάζει την ανάπτυξη στην περιοχή. Η αύξηση προβλέπεται να ενισχυθεί από 2,2% το 2017 σε 3,5% το 2018 και περαιτέρω σε 3,9% το 2019-0,2 εκατοστιαίες μονάδες υψηλότερα από ό, τι τον Απρίλιο WEO για το 2019.
• Η ανάκαμψη στην υποσαχάρια Αφρική αναμένεται να συνεχιστεί, υποστηριζόμενη από την άνοδο των τιμών των βασικών εμπορευμάτων. Για την περιοχή, η ανάπτυξη αναμένεται να αυξηθεί από 2,8% το 2017 σε 3,4% φέτος, αυξάνοντας περαιτέρω το 3,8% το 2019 (0,1% υψηλότερο για το 2019 από ό, τι προβλέπεται στον WEO του Απριλίου). Οι αναβαθμισμένες προβλέψεις αντανακλούν βελτιωμένες προοπτικές για τη Νιγηρία Η ανάπτυξή της αναμένεται να αυξηθεί από 0,8% το 2017 σε 2,1% το 2018 και 2,3% το 2019 (0,4% υψηλότερη σε σύγκριση με το ΑΕΠ του Απριλίου του 2019) τιμές του πετρελαίου. Παρά το χαμηλότερο από το αναμενόμενο αποτέλεσμα του πρώτου τριμήνου στη Νότιο Αφρική (εν μέρει λόγω προσωρινών παραγόντων), η οικονομία αναμένεται να ανακάμψει κάπως στο υπόλοιπο του 2018 και στο 2019, καθώς οι βελτιώσεις της εμπιστοσύνης που συνδέονται με τη νέα ηγεσία αντανακλούν σταδιακά στην ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων.
• Η ανάπτυξη της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών αναμένεται να σταθεροποιηθεί γύρω στο 2,3% το 2018-19, με αναθεώρηση προς τα πάνω κατά 0,1 εκατοστιαία μονάδα για κάθε έτος σε σύγκριση με το WEO του Απριλίου. Οι προοπτικές για τη ρωσική οικονομία είναι παρόμοιες με τις προβλέψεις του Απριλίου, με τις θετικές επιπτώσεις των υψηλότερων τιμών του πετρελαίου να αντισταθμίζονται από τον αντίκτυπο των κυρώσεων, ενώ οι προοπτικές για το Καζακστάν βελτιώθηκαν σε ισχυρότερες τιμές πετρελαίου.
Κίνδυνοι κλίσης προς τα κάτω
Ενώ η βασική πρόβλεψη για την παγκόσμια ανάπτυξη είναι σχεδόν αμετάβλητη, η ισορροπία των κινδύνων έχει μετατοπιστεί βραχυπρόθεσμα και, όπως συμβαίνει με τον WEO του Απριλίου του 2018, παραμένει μεσοπρόθεσμα ριψοκίνδυνη προς τα κάτω. Η πιθανότητα για μεγαλύτερη ανάπτυξη από την πρόβλεψη εξαλείφθηκε κάπως ενόψει των αδύναμων αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου σε αρκετές μεγάλες οικονομίες, της μείωσης των οικονομικών δεικτών υψηλής συχνότητας και των αυστηρότερων οικονομικών συνθηκών σε ορισμένες ευάλωτες οικονομίες.
Εντούτοις, οι κίνδυνοι καθοδικής απόκλισης έχουν καταστεί πιο σημαντικοί, κυρίως οι δυνατότητες κλιμάκωσης και βιώσιμων εμπορικών δράσεων και οι αυστηρότερες παγκόσμιες οικονομικές συνθήκες.
• Οικονομικές εντάσεις. Οι πρόσφατες περιόδους μεταβλητότητας υπογραμμίζουν τη δυνατότητα απότομων μετατοπίσεων των παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών συνθηκών λόγω της επανεκτίμησης εκ μέρους των αγορών θεμελιωδών μεγεθών και κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων των μεταβαλλόμενων προσδοκιών για τη νομισματική πολιτική ή των επιπτώσεων της αύξησης των εμπορικών εντάσεων, των ξαφνικών αυξήσεων των ασφαλίστρων κινδύνου ή των μακροπρόθεσμων αβεβαιότητα. Όπως αναφέρθηκε στην έκθεση WEO και Global Financial Stability Report του Απριλίου του 2018, τα σημάδια σταθερότερου από το αναμενόμενο πληθωρισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μετατόπιση των προσδοκιών της αγοράς από τις αυξήσεις των επιτοκίων των ΗΠΑ, οι οποίες είναι σήμερα πολύ χαμηλότερες από τις προβλέψεις της γραμμής βάσης WEO. Μια ξαφνική επιδείνωση της όρεξης για κινδύνους θα μπορούσε να προκαλέσει αναταραχές στις προσαρμογές χαρτοφυλακίου, να επιταχύνει και να διευρύνει την αναστροφή των κεφαλαιακών ροών από αναδυόμενες αγορές και να οδηγήσει σε περαιτέρω ανατίμηση των δολαρίων ΗΠΑ, πιέζοντας τις οικονομίες με υψηλή μόχλευση, σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες ή αναντιστοιχίες ισολογισμού. Σε ορισμένες χώρες της ζώνης του ευρώ, η αδράνεια πολιτικής και οι πολιτικές διαταραχές σε εθνικό επίπεδο θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αποσυμπίεση των κρατικών ομολόγων, στην επιδείνωση της δυναμικής του δημόσιου χρέους και στην αποδυνάμωση των ισολογισμών των τραπεζών. Στην Κίνα, όπου οι αρχές λαμβάνουν ευπρόσδεκτα μέτρα για να επιβραδύνουν την πιστωτική επέκταση.
• Εμπορικές εντάσεις. Οι προοπτικές θολώνται επίσης από τις συνεχιζόμενες εμπορικές εντάσεις και την πτωτική στήριξη της παγκόσμιας οικονομικής ολοκλήρωσης σε ορισμένες προηγμένες οικονομίες. Τους τελευταίους μήνες, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν τιμολόγια σε ποικίλες εισαγωγές, προκαλώντας αντίποινα από εμπορικούς εταίρους. Ταυτόχρονα, η NAFTA και οι οικονομικές ρυθμίσεις μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της υπόλοιπης Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται υπό επαναδιαπραγμάτευση. Η κλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων θα μπορούσε να υπονομεύσει το κλίμα των επιχειρήσεων και των χρηματοπιστωτικών αγορών, να μειώσει τις επενδύσεις και το εμπόριο. Πέρα από το άμεσο αποτέλεσμά της στο κλίμα της αγοράς, ο πολλαπλασιασμός των εμπορικών μέτρων θα μπορούσε να αυξήσει την αβεβαιότητα σχετικά με το δυναμικό των εμπορικών δράσεων, εμποδίζοντας έτσι τις επενδύσεις, ενώ οι υψηλότεροι εμπορικοί φραγμοί θα καθιστούσαν τα εμπορεύσιμα αγαθά λιγότερο προσιτά.
• Μη οικονομικοί παράγοντες. Με την αύξηση της δυνατότητας βραδύτερης εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων ή σημαντικών αλλαγών στους πολιτικούς στόχους, η πολιτική αβεβαιότητα, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο των προσεχών εκλογών ή των άμεσων επακόλουθών τους σε πολλές χώρες, θα μπορούσε να αποτρέψει τις ιδιωτικές επενδύσεις και να αποδυναμώσει την οικονομική δραστηριότητα. Στην Ευρώπη, οι πωλήσεις στα τέλη του Μαΐου στα ιταλικά ομόλογα άλλαξαν για άλλη μια φορά το επίκεντρο των μεγάλων διαρθρωτικών προκλήσεων και των λεπτών ρυθμιστικών μέτρων σε εθνικό επίπεδο, δημιουργώντας σημαντικούς κινδύνους για τις προοπτικές. Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι και οι εγχώριες διαμάχες ζυγίζουν τις προοπτικές πολλών οικονομιών, ιδίως στη Μέση Ανατολή και την υποσαχάρια Αφρική. Επιπλέον, πολλές χώρες παραμένουν ευάλωτες στο οικονομικό και ανθρωπιστικό κόστος των ακραίων καιρικών φαινομένων και άλλων φυσικών καταστροφών, με πιθανές σημαντικές διασυνοριακές διακυμάνσεις μέσω των μεταναστευτικών ρευμάτων.
Προτεραιότητες πολιτικής
Ενώ η βασική πρόβλεψη για την παγκόσμια οικονομία δείχνει τη συνεχιζόμενη, αν και λιγότερο εκτεταμένη ανάπτυξη το 2018-19, η πιθανότητα απογοήτευσης έχει αυξηθεί. Σε αυτό το πλαίσιο, υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη να προωθηθούν πολιτικές και μεταρρυθμίσεις που επεκτείνουν την τρέχουσα επέκταση και ενισχύουν την ανθεκτικότητα ώστε να μειωθεί η πιθανότητα μιας αποδιοργανωτικής εκτόνωσης. Επιπλέον, οι μεσοπρόθεσμες προβλέψεις ανάπτυξης κατά κεφαλήν παραμένουν κάτω από τους προηγούμενους μέσους όρους σε πολλές οικονομίες. Χωρίς συνολικά μέτρα για την αύξηση του δυνητικού προϊόντος και την εξασφάλιση των κοινών ωφελειών από όλους, η απογοήτευση με τις υφιστάμενες οικονομικές ρυθμίσεις θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω στήριξη για την ανάκαμψη των αναπτυξιακών πολιτικών. Η πολυμερής συνεργασία στο πλαίσιο ενός ανοικτού εμπορικού συστήματος βασισμένου σε κανόνες πρέπει να διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στη διατήρηση της παγκόσμιας επέκτασης και στην ενίσχυση των μεσοπρόθεσμων προοπτικών.
• Στις προηγμένες οικονομίες, η μακροοικονομική θέση πρέπει να προσαρμοστεί στην κυκλική θέση ωρίμανσης. Όπου ο πληθωρισμός συγκλίνει προς στόχους, μια σταδιακή, καλά γνωστοποιημένη και εξαρτώμενη από τα δεδομένα νομισματική κανονικοποίηση μπορεί να εξασφαλίσει ομαλή προσαρμογή. Με τα επίπεδα χρέους κοντά σε ρεκόρ υψηλών επιτοκίων σε πολλές χώρες, οι δημοσιονομικές πολιτικές θα πρέπει να ξεκινήσουν την ανοικοδόμηση buffer όπου χρειάζεται. Ο ρυθμός θα πρέπει να ρυθμιστεί ώστε να αποφευχθεί η απότομη συρρίκνωση της ανάπτυξης, με κατάλληλα μέτρα για την ενίσχυση της οικονομικής ένταξης. Πρέπει να αποφευχθούν και να ανατραπούν οι προκυκλικές δημοσιονομικές κινήσεις, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ θα πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα από χώρες με δημοσιονομικό χώρο και πλεόνασμα εξωτερικών πλεονασμάτων για την τόνωση του εγχώριου αναπτυξιακού δυναμικού και την αντιμετώπιση των παγκόσμιων ανισορροπιών (π.χ. Γερμανία). Προκειμένου να ενισχυθούν οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές, οι χώρες πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στα μέτρα από την πλευρά της προσφοράς που αυξάνουν το δυνητικό προϊόν και την παραγωγικότητα, συμπεριλαμβανομένης της επένδυσης σε υλική και ψηφιακή υποδομή, την τόνωση της συμμετοχής του εργατικού δυναμικού όπου η γήρανση απειλεί τη μελλοντική προσφορά εργατικού δυναμικού και την ενίσχυση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού. Η επισκευή των υπολειπόμενων τραπεζογραμματίων στον χρηματοπιστωτικό τομέα είναι απαραίτητη σε ορισμένες προηγμένες οικονομίες της ζώνης του ευρώ, μεταξύ άλλων μέσω της συνεχούς εκκαθάρισης των ισολογισμών, της προώθησης της ενοποίησης σε υπερχρεωμένες δικαιοδοσίες και της ενίσχυσης της κερδοφορίας των τραπεζών. Σε γενικές γραμμές, η αποφυγή αδιάκριτης ανατροπής των μεταρρυθμιστικών μεταρρυθμίσεων θα συνέβαλε στη διατήρηση της ανθεκτικότητας σε ένα δυνητικά πιο ασταθές οικονομικό περιβάλλον. Η επισκευή των υπολειπόμενων τραπεζογραμματίων στον χρηματοπιστωτικό τομέα είναι απαραίτητη σε ορισμένες προηγμένες οικονομίες της ζώνης του ευρώ, μεταξύ άλλων μέσω της συνεχούς εκκαθάρισης των ισολογισμών, της προώθησης της ενοποίησης σε υπερχρεωμένες δικαιοδοσίες και της ενίσχυσης της κερδοφορίας των τραπεζών. Σε γενικές γραμμές, η αποφυγή αδιάκριτης ανατροπής των μεταρρυθμιστικών μεταρρυθμίσεων θα συνέβαλε στη διατήρηση της ανθεκτικότητας σε ένα δυνητικά πιο ασταθές οικονομικό περιβάλλον. Η επισκευή των υπολειπόμενων τραπεζογραμματίων στον χρηματοπιστωτικό τομέα είναι απαραίτητη σε ορισμένες προηγμένες οικονομίες της ζώνης του ευρώ, μεταξύ άλλων μέσω της συνεχούς εκκαθάρισης των ισολογισμών, της προώθησης της ενοποίησης σε υπερχρεωμένες δικαιοδοσίες και της ενίσχυσης της κερδοφορίας των τραπεζών. Σε γενικές γραμμές, η αποφυγή αδιάκριτης ανατροπής των μεταρρυθμιστικών μεταρρυθμίσεων θα συνέβαλε στη διατήρηση της ανθεκτικότητας σε ένα δυνητικά πιο ασταθές οικονομικό περιβάλλον.
• Πολλές αναδυόμενες αγορές και αναπτυσσόμενες οικονομίεςπρέπει να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα μέσω ενός κατάλληλου συνδυασμού δημοσιονομικών, νομισματικών, συναλλαγματικών και προληπτικών πολιτικών, προκειμένου να μειωθεί η ευπάθεια στις αυστηρότερες παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές συνθήκες, οι απότομες κινήσεις των νομισμάτων και οι αντισταθμίσεις της ροής κεφαλαίων. Οι μακροχρόνιες συμβουλές σχετικά με τη σημασία της επανεξισορρόπησης της πιστωτικής επέκτασης σε περίπτωση ανάγκης, η στήριξη των υγιεινών τραπεζικών ισολογισμών, η διόρθωση των προθεσμιών και των νομισματικών αναντιστοιχιών και η διατήρηση των ομαλών συνθηκών της αγοράς έχουν καταστεί ακόμη πιο σημαντικές ενόψει της ανανέωσης της μεταβλητότητας των αγορών. Γενικά, η δυνατότητα ευελιξίας των συναλλαγματικών ισοτιμιών θα αποτελέσει σημαντικό μέσο για τον περιορισμό των επιπτώσεων των δυσμενών εξωτερικών διαταραχών, παρόλο που οι επιδράσεις των υποτιμήσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών στους ισολογισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και στις εγχώριες πληθωριστικές προσδοκίες πρέπει να παρακολουθούνται στενά. Δεδομένου ότι τα επίπεδα του χρέους αυξάνονται ραγδαία τόσο στις αναδυόμενες οικονομίες όσο και στις οικονομίες χαμηλού εισοδήματος κατά την τελευταία δεκαετία, η δημοσιονομική πολιτική θα πρέπει να επικεντρωθεί στη διατήρηση και την ανασυγκρότηση των αποθεμάτων όπου αυτό απαιτείται, μέσω μέτρων φιλικών προς την ανάπτυξη που προστατεύουν τους πιο ευάλωτους. Προκειμένου να αυξηθεί η δυνητική ανάπτυξη και να ενισχυθεί η συμπερίληψή της, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις παραμένουν ουσιώδεις για την ελάφρυνση των σημείων συμφόρησης των υποδομών, για την ενίσχυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
• Η πολυμερής συνεργασία παραμένει ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που ξεπερνούν τα σύνορα των χωρών. Η παγκόσμια οικονομική ολοκλήρωση στο πλαίσιο ενός ανοικτού πολυμερούς εμπορικού συστήματος βασισμένου σε κανόνες έχει αυξήσει το βιοτικό επίπεδο, βοήθησε στην άνοδο της παραγωγικότητας και στη διάδοση της καινοτομίας σε ολόκληρο τον κόσμο. Για τη διατήρηση και τη διεύρυνση αυτών των κερδών, οι χώρες πρέπει να συνεργαστούν για να μειώσουν περαιτέρω το εμπορικό κόστος και να επιλύσουν τις διαφωνίες χωρίς να αυξήσουν τους δασμολογικούς και μη δασμολογικούς φραγμούς. Οι συνεργατικές παγκόσμιες προσπάθειες είναι ουσιαστικές σε έναν ευρύ φάσμα άλλων τομέων, όπως η ολοκλήρωση της ατζέντας μεταρρυθμίσεων στον τομέα των χρηματοοικονομικών ρυθμίσεων, η αποτροπή περαιτέρω συσσώρευσης υπερβολικών παγκόσμιων ανισορροπιών, η ενίσχυση της διεθνούς φορολογίας και ο μετριασμός και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

[1] Αυτές περιλαμβάνουν την αύξηση των τιμολογίων των ΗΠΑ σε εισαγόμενους ηλιακούς συλλέκτες, πλυντήρια ρούχων, χάλυβα, αλουμίνιο και μια σειρά κινεζικών προϊόντων, καθώς και τα ανακοινωθέντα αντίποινα από εμπορικούς εταίρους από τις 6 Ιουλίου. Η επίδραση των ευρύτερων εμπορικών δράσεων που ανακοινώθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 10 Ιουλίου δεν ενσωματώνεται στη γραμμή βάσης.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail