Παγίδευση αγροτών

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

«Οι προσφυγές του Δήμου Καβάλας για την κοινοπραξία TAP έχουν συζητηθεί και οι υπόλοιπες στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) και ενώ είναι σε αναμονή των αποφάσεων, η κοινοπραξία επιδιώκει να επηρεάσει τους αγρότες υποσχόμενη ότι θα τους παρέχει λιπάσματα μηδαμινής αξίας για τα σημεία των χωραφιών από όπου σχεδιάζεται η όδευση του αγωγού, μια ακόμη προσπάθεια χειραγώγησης παγιδεύσεως των αγροτών και ιδιοκτητών από όπου σχεδιάζεται η όδευση του αγωγού» καταγγέλει η Συντονιστική Επιτροπή Πολιτών για την αλλαγή της όδευσης του αγωγού TAP.
Ακόμη επισημαίνεται «Παράλληλα με όλα αυτά διαβάζουμε τις αυτοκρατορικές δηλώσεις της νέας διευθύντριας του ΤΑΡ ότι «κάποιοι φορείς διαμαρτύρονται στην Καβάλα και θέλουν την αλλαγή της όδευσης του αγωγού». Οι «κάποιοι» φορείς είναι η Περιφέρεια Α.Μ.Θ. με τρεις αποφάσεις, ο Δήμος Καβάλας με τρεις αποφάσεις, το εμπορικό επιμελητήριο, σωματεία, σύλλογοι, πλήθος φορέων και η θέση της τοπικής κοινωνίας. Επίσης, η γνωμοδότηση του καθ’ ύλην αρμόδιου Γ.Ε.Ω.Τ.Ε.Ε. ΑΜ, την οποία δεν έλαβε υπόψη επειδή δεν βολεύει τα σχέδια της κοινοπραξίας. Με προκλητικό τρόπο η κοινοπραξία αποδέχεται ότι υποβαθμίζει τους ανωτέρω φορείς και τις αντιδράσεις όλων των φορέων στην περιοχή. Για ποιο λόγο;»