Πίνακας Υποψηφίων Επιτυχόντων Προπονητών Σκακιού

ΣΚΑΚΙ

Ο προσωρινός Πίνακας Υποψηφίων των ΕΠΙΤΥΧΌΝΤΩΝ που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής στη Σχολή Προπονητών Σκακιού Γ’ Κατηγορίας Αθήνας, καθώς προσκόμισαν πλήρη φάκελο δικαιολογητικών και υπάγονται σε Αναγνωρισμένα Αθλητικά Σωματεία είναι:
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΏΝΥΜΟ ΠΑΤΡΏΝΥΜΟ
1 ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΈΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2 ΒΑΖΕΛΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
3 ΓΑΖΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ
5 ΓΚΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
6 ΓΛΥΠΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
7 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8 ΗΛΙΑΔΗΣ-ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
10 ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
11 ΚΑΡΤΕΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΩΤΙΟΣ
12 ΚΟΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
13 ΚΟΡΕΝΤΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
14 ΛΑΤΣΙΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
15 ΜΑΚΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ
16 ΜΑΝΑΣΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
17 ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
18 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
19 ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20 ΠΕΛΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
21 ΠΟΝΗΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
22 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ σύμφωνα με την υπ. αρ. ΥΠΠΟΑ / ΓΔΥΑ / ΔΕΑΕΑ / ΤΕΑΣΠ / 157176 / 9092 / 1815 / 1415 / 3-5-2017 ΦΕΚ 1622/Β/11-5-2017
Προσωρινός Πίνακας Υποψηφίων (ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ) που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής στη Σχολή Προπονητών Σκακιού Γ’ Κατηγορίας Αθήνας, καθώς προσκόμισαν πλήρη φάκελο δικαιολογητικών και υπάγονται σε Αναγνωρισμένα Αθλητικά Σωματεία
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
23 ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
24 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
25 ΣΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
26 ΤΑΜΒΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
27 ΤΖΟΥΜΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
28 ΤΡΑΓΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΡΑΛΛΗΣ
29 ΤΣΙΛΟΥΧΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Προσωρινός Πίνακας Υποψηφίων (ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ) που ΔΕΝ πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής στη Σχολή Προπονητών Σκακιού Γ’ Κατηγορίας Αθήνας, βάσει του ελέγχου αιτήσεων και των επισυναπτόμενων υποβληθέντων δικαιολογητικών
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α.Ο. «ΖΗΝΩΝ» ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΞΘ72 2007-2008 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜ ΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
1 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΨ11 2015-2017 ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜ ΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
2 ΓΕΡΟΠΑΠΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ
Οι απορριπτέοι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα ένστασης έως την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2018.
Οι ενστάσεις δύναται να αποσταλούν μέσω τηλεομοιοτυπίας στο 2131316981 ή ταχυδρομικώς, στη Διεύθυνση:
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Κτίριο ΥΠΕΘ) Α. Παπανδρέου 37, ΤΚ 15180,Μαρούσι Υπόψη Τμήματος Επαγγελμάτων Αθλητισμού και Σχολών Προπονητών ΓΓΑ. Σημείωση: Στην περίπτωση που κατατεθούν πρόσθετα δικαιολογητικά, όπως π.χ. Φύλλα Αγώνα, θα πρέπει να αποσταλεί και νέα Βεβαίωση Αθλητικής Εμπειρίας η οποία να αναφέρει το αθλητικό σωματείο και την αγωνιστική περίοδο στην οποία αφορά το φύλλο αγώνα (άρθρο 8 της Απόφασης Ίδρυσης της Σχολής).
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα: 213 131 6209 και 213 131 6891.
Αθήνα, 22/12/2017
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γ. ΠΙΓΚΟΣ