Ο.Λ.Β. χωροθέτηση λιμανιού

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Περιφέρειες

Η Ο.Λ.Β. Α.Ε. ως αποκλειστικός φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα Βόλου είναι ο μοναδικός φορέας που μπορεί αποφασίσει και να ζητήσει από τα αρμόδια Υπουργεία Τουρισμού και Ναυτιλίας τη χωροθέτηση τουριστικού λιμένα οποιουδήποτε επιπέδου παροχών εκ των προβλεπόμενων από το Νόμο (μαρίνα, καταφύγιο σκαφών κλπ), όπως τονίζεται μεταξύ άλλων σε δελτίο τύπου του Ο.Λ.Β, σχετικά με τη χωροθέτηση και κατασκευή μαρίνας στο Βόλο.