Ονομασία Φ. Καφάτου κτηρίου Βιολογίας

ΚΡΗΤΗ Περιφέρειες

Το όνομα του διεθνούς φήμης επιστήμονα και ενός εκ των θεμελιωτών του Τμήματος, του Φώτη Καφάτου, θα φέρει στο εξής το κτήριο του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Το παραπάνω αποφάσισε η Συνέλευση του Τμήματος, κάτι που πέρασε ομόφωνα και από την Κοσμητεία της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών και από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος.
Το κείμενο της απόφασης έχει ως εξής:
«Η Συνέλευση του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεδρίαση την 1η Φεβρουαρίου 2018, και μετά από αίτημα της Κοσμητείας ΣΘΤΕ στις 1/12/2017, αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:
1) Να εισηγηθεί στην Κοσμητεία την ονομασία του κτιρίου που στεγάζει τις υποδομές του Τμήματος Βιολογίας σε «Τμήμα Βιολογίας – Κτίριο «Φώτης Καφάτος».
2) Να εισηγηθεί στη διεύθυνση του Ιδρύματος Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Έρευνας, τη συνδιοργάνωση στο Ηράκλειο Κρήτης, σε ετήσια ή διετή βάση, κοινής επιστημονικής ημερίδας στη μνήμη του Φώτη Καφάτου».
Υπενθυμίζεται πως ο κορυφαίος ερευνητής άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 77 ετών τον περασμένο Νοέμβριο.