Ομάδα εργασίας ΕΚΤ για ευρώ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

Στις 26 Φεβρουαρίου 2018 θα πραγματοποιηθεί η εναρκτήρια σύνοδος της ομάδας εργασίας για τα ποσοστά άνευ κινδύνου του ευρώ στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).
Μεταξύ άλλων, η ομάδα εργασίας θα επιφορτιστεί με τον εντοπισμό και τη σύσταση εναλλακτικών συντελεστών χωρίς κινδύνους και με τη μελέτη πιθανών ζητημάτων σχετικά με τη μετάβαση στα ποσοστά αυτά σύμφωνα με τους όρους αναφοράς της.
Σε ανακοίνωση της ΕΚΤ αναφέρεται «Μετά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 2017, η ομάδα εργασίας θα αποτελείται από 21 πιστωτικά ιδρύματα ως μέλη με δικαίωμα ψήφου, από πέντε θεσμικά όργανα ως μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου και από ένα προσκεκλημένο ίδρυμα. Οι τέσσερις δημόσιοι οργανισμοί πίσω από αυτή την ανακοίνωση θα έχουν καθεστώς παρατηρητή. Αρκετά κριτήρια εφαρμόστηκαν κατά τη διαδικασία επιλογής των μελών με δικαίωμα ψήφου:
• την παρουσία τους στην αγορά χρήματος του ευρώ
• επιχειρηματικά μοντέλα τους
• τη δέσμευσή τους να αφιερώσουν χρόνο και πόρους στην ομάδα εργασίας
• την υποστήριξή τους προς τα κριτήρια αναφοράς για την αγορά χρήματος στο παρελθόν.
Η γεωγραφική ποικιλομορφία ελήφθη επίσης υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής, προκειμένου να ληφθούν υπόψη διάφορες πρακτικές όσον αφορά τη χρήση σημείων αναφοράς σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τα μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου της ομάδας εργασίας επελέγησαν ως αναγνώριση είτε του ειδικού ρόλου τους στους δείκτες επιτοκίων είτε της αντιπροσωπευτικότητάς τους σε μια συγκεκριμένη ομάδα χρηστών ή στη χρήση της αγοράς.
Τα τέσσερα δημόσια ιδρύματα ανακοίνωσαν επίσης ότι ο Koos Timmermans, οικονομικός διευθυντής και αντιπρόεδρος του ING Group, θα προεδρεύει στην ομάδα εργασίας. Ο κ. Timmermans προσεγγίστηκε με βάση τη μακρόχρονη εμπειρία του στις ευρωπαϊκές τραπεζικές και χρηματοπιστωτικές αγορές.
Η ομάδα εργασίας θα επιδιώξει την ανάδραση από ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων για τη δημιουργία της διαφάνειας που απαιτείται για την επίτευξη ευρείας συναίνεσης γύρω από αυτά τα θέματα. Τα ιδρύματα που δεν είχαν επιλεγεί για την ομάδα εργασίας ενδέχεται να έχουν ακόμα τη δυνατότητα να συμβάλουν στο έργο συμμετέχοντας στις υποδομές της. Από την άποψη αυτή, η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παραμένει ανοιχτή στους συμμετέχοντες στην αγορά που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις συζητήσεις σε επίπεδο υποομάδων. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ.»