Ολοκλήρωση έργου επέκτασης δικτύου ακαθάρτων Μεθάνων

ΑΤΤΙΚΗΣ Περιφέρειες

Ολοκληρώθηκε το έργο της «Επέκτασης Δικτύου Ακαθάρτων Μεθάνων και Συντήρηση Μονάδας υφιστάμενης ΕΕΛ Μεθάνων», με προϋπολογισμό δαπάνης ύψους 1.216.150€ αναμένεται εντός των ημερών να παραδοθεί στους κατοίκους και επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής της Λουτρόπολης των Μεθάνων καλύπτοντας πλέον, κατ’ εκτίμηση, το 80% των αναγκών.
Το έργο αφορούσε στην επέκταση των δικτύων ακαθάρτων Δημοτικής Ενότητας Μεθάνων που καταλήγουν σε υπάρχοντα φρεάτια του ήδη κατασκευασμένου έργου αποχέτευσης ακαθάρτων Μεθάνων, κι εν συνεχεία μέσω του υπάρχοντος δικτύου, καταλήγουν στην υπάρχουσα Ε.Ε.Λ. Το αντικείμενο δε των έργων συντήρησης της Ε.Ε.Λ. περιελάβανε:
• Την απεγκατάσταση και αποσυναρμολόγηση του περιγραφόμενου παλαιού και μη λειτουργούντος εξοπλισμού καθώς και την επισκευή όσων προδιαγράφονται στην μελέτη.
• Την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του νέου ηλεκτρομηχανολογικού και ειδικού εξοπλισμού επεξεργασίας υγρών αποβλήτων όπως προδιαγράφονται.
• Τη θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης του εξοπλισμού που θα  εγκατασταθεί ή θα συντηρηθεί.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Παναγιώτης Χατζηπέρος έχει κατ’ επανάληψη τονίσει τη σπουδαιότητα της τριοτοβάθμιας επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων των Νησιών και της Τροιζηνίας. Απώτερος στόχος της Π.Ε Νήσων είναι η αξιοποίηση του νερού των βιολογικών καθαρισμών για τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα, που έχει υποβαθμιστεί τα τελευταία χρόνια, καθώς επίσης και η χρησιμοποίησή του για άρδευση και πυρόσβεση, αλλά και σαν ανταποδοτικό αγαθό στους κατοίκους.