Οικονομικοί κίνδυνοι

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΘΕΜΑΤΑ

Κατατέθηκε στη Βουλή την Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017 το Προσχέδιο του Προϋπολογισμού 2018 όπου η ανάπτυξη για το 2017 αναμένεται να είναι στο 1,8% στο σύνολο του τρέχοντος έτους.
Επίσης αναφέρεται στους οικονομικούς κινδύνους οι οποίοι είναι: η μεταβλητότητα του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος, η καθυστέρηση στην ενίσχυση του ρυθμιστικού και ελεγκτικού πλαισίου του χρηματοπιστωτικού τομέα, η αύξηση των μακροχρόνιων επιτοκίων (με επίπτωση στο παγκόσμιο χρέος), η δυσκολία πρόβλεψης της δημοσιονομικής πολιτικής των ΗΠΑ καθώς και η αβεβαιότητα των διαπραγματεύσεων για την μετά Brexit εποχή.
Ακόμη τυχόν απροσδόκητες περεταίρω διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα είναι δυνατόν να επιφέρουν υψηλότερες τιμές πετρελαίου, με συνέπεια την οριακή επιτάχυνση του πληθωρισμού και οριακή επιβράδυνση της πραγματικής παγκόσμιας ανάπτυξης.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail