Οικονομική χορήγηση αντιμετώπισης λειψυδρίας

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Εγκρίθηκαν επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 330.000 ευρώ, αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση των αναγκαίων εργασιών για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας, με χρέωση του αντίστοιχου λογαριασμού του ΥΠΕΣ, που τηρείται στο  Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για αυτούς τους λόγους.
Η εν λόγω χρηματοδότηση αποδίδεται ως εξής:
Δήμος Ανωγείων Ρεθύμνης 170.000 ευρώ.
Δήμος Βέλου – Βόχας Κορινθίας 160.000 ευρώ.