Οικονομική επιχορήγηση Δήμων

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Εγκρίθηκε η επιχορήγηση συνολικού ποσού 2.012.937,71 ευρώ στους Δήμους της Χώρας που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα, αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση υποχρεώσεών τους που προέρχονται από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως 31 Ιουλίου 2017, με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», στο πλαίσιο του Προγράμματος Αυτοδιοίκηση Κοινωνική Συνοχή – Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ).
Η διαδικασία που οφείλουν να ακολουθήσουν οι επιχορηγούμενοι Δήμοι και οι σχετικές προϋποθέσεις για την εξόφληση των συγκεκριμένων υποχρεώσεων, ορίζεται στην υπ’ αριθμ. 30307/11-09-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Αναλυτικά τα ποσά:
Αγίας Βαρβάρας        Αττικής          28.843,15 ευρώ
Βιάννου         Ηρακλείου      33.861,03 ευρώ
Χερσονήσου   Ηρακλείου      219.327,53 ευρώ
Κέρκυρας       Κέρκυρας       206.832,30 ευρώ
Άνδρου         Κυκλάδων      150.915,30 ευρώ
Ελασσόνας     Λάρισας         73.468,00 ευρώ
Πύλης  Τρικάλων       131.444,38 ευρώ
Αριστοτέλη     Χαλκιδικής     1.168.246,02 ευρώ