Οικονομική ενίσχυση στον Δήμο Λέσβου

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Περιφέρειες

Εγκρίθηκε εκτάκτως οικονομική ενίσχυση ύψους 300.000 ευρώ, αποκλειστικά για τα απαραίτητα έργα υποδομής, με χρέωση του λογαριασμού του ΥΠΕΣ από το έργο «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού της χώρας», που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για αυτούς τους λόγους.
Επίσης ενισχύεται ο Δήμος Λέσβου με 168.406,00 ευρώ για την αντιμετώπιση δαπανών που προέκυψαν από ζημιές στις δομές του νησιού, στο πλαίσιο της διαχείρισης της Προσφυγικής Κρίσης.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail