Οικονομική αντιμετώπιση ζημιών-καταστροφών Δήμων

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις συνολικού ύψους 620.000 ευρώ, αποκλειστικά για την κατασκευή αναγκαίων έργων υποδομής, με σκοπό την επιδιόρθωση ζημιών και βλαβών που προκλήθηκαν στις υποδομές τους από την κακοκαιρία, ενέκρινε το υπουργείο Εσωτερικών.
Με χρέωση του λογαριασμού του ΥΠΕΣ από το έργο «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού της χώρας», που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για αυτούς τους λόγους, οι εν λόγω επιχορηγήσεις αποδίδονται ως εξής:
Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων, Νομός Άρτας: 250.000 ευρώ
Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου, Νομός Μαγνησίας: 250.000 ευρώ
Δήμος Πωγωνίου, Νομός Ιωαννίνων: 120.000 ευρώ.