Οικολογική – Κοινωνική Προσέγγιση

ΚΡΗΤΗ Περιφέρειες

Στην 14η Εβδομάδα Πρόληψης Αλκοόλ (16 – 21 Ιουλίου 2018), το Αλκοολογικό Ιατρείο ΠαΓΝΗ, ο Σύλλογος «Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ», τα Κλαμπ Οικογενειών με Προβλήματα από το Αλκοόλ (Κ.Ο.Π.Α Κρήτης), και το Ερευνητικό Εργαστήριο Αλκοολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε συνεργασία με την 7η ΥΠΕ και την Περιφέρεια Κρήτης, διοργανώνουν Σεμινάριο Ευαισθητοποίησης και Εκπαίδευσης στην Οικολογική – Κοινωνική Προσέγγιση για τα σύνθετα προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ  (Μέθοδος Hudolin). Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από την Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018. στις Φοιτητικές Εστίες του ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο.
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η επέκταση το Δικτύου Αλκοολογίας στην Κρήτη, μεγιστοποιώντας το εύρος και την αποτελεσματικότητα στους τομείς πρόληψης και θεραπείας των σύνθετων βιοψυχοκοινωνικών προβλημάτων που σχετίζονται με την κατανάλωση αλκοόλ. Το Σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας, οικογένειες με προβλήματα από το αλκοόλ, εθελοντές που θέλουν να βοηθήσουν, μέσω του Δικτύου Αλκοολογίας, στην πρόληψη και αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με το αλκοόλ.  Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου, που έχει συνολική διάρκεια 50 ωρών, οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στη μεθοδολογία Hudolin, μέσα από θεωρητική και βιωματική εκπαίδευση, με ειδικευμένους στα θέματα της Αλκοολογίας εκπαιδευτές.
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ – ΚOΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
(Μέθοδος Hudolin)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 16-21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018
08.00 – 09.00 Εγγραφές
09.00 – 10.00 Χαιρετισμοί
10.00 – 10.30 Διάλειμμα
10.30 – 12.00 Προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ και σύνθετα προβλήματα (1ο μέρος)
Γ. Ανυφαντάκης
12.00 – 13.00 Συζήτηση Κοινότητας. Συντονίζει: Γ. Μουζάς
14.30 – 15.30 Ομάδες: Το Κλαμπ Οικογενειών με Προβλήματα από το Αλκοόλ στο οικολογικό-κοινωνικό σύστημα και τα προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ και τα σύνθετα: οι λειτουργίες του Κλαμπ. Συντονίζουν: Συντονιστές ομάδων
15.30 – 16.30 Συζήτηση στην ομάδα για τα θέματα των τελικών εργασιών
16.30 – 17.00 Διάλειμμα
17.00 – 18.30 Αυτοδιαχειριζόμενες ομάδες εργασίας
20.00 – 22.00 Επίσκεψη στα Κλαμπ Οικογενειών με Προβλήματα από το Αλκοόλ
Τρίτη 17 Ιουλίου 2018
09.00 – 10.00 Συζήτηση ολομέλειας σχετικά με τα συμπεράσματα των αυτοδιαχειριζόμενων ομάδων εργασίας. Γ. Ανυφαντάκης
10.00 – 11.00 Οργανικές παθήσεις από την κατανάλωση αλκοόλ και η διάγνωσή τους
Εύα-Μαρία Τσαπάκη
11.00 – 11.30 Διάλειμμα
11.30 – 12.30 Προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ και σύνθετα προβλήματα (2° μέρος)
Γ. Ανυφαντάκης
12.30 – 13.30 Συζήτηση στην Κοινότητα
15.00 – 16.00 Τα τοπικά προγράμματα και οι τρόποι συνεργασίας σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο (Στρ. Τράπεζα) προεδρ.  Γ. Μουζάς
16.00-17.00 Ομάδες εργασίας με συντονιστή: Τα Κλαμπ Οικογενειών με Προβλήματα από το Αλκοόλ και η λειτουργία τους.
Η αρχική συνέντευξη
17.00 – 17.30 Διάλειμμα
17.30 – 18.30 Αυτοδιαχειριζόμενες ομάδες εργασίας
20.00 – 22.00 Επίσκεψη στα Κλαμπ Οικογενειών με Προβλήματα από το Αλκοόλ
Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018
09.00 – 10.00 Συζήτηση ολομέλειας: συμπεράσματα των αυτοδιαχειριζόμενων ομάδων εργασίας.
Γ. Ανυφαντάκης
10.00 – 11.00 Σύνθετα προβλήματα: οργανικά και κοινωνικά Γ. Μουζάς
11.00 – 11.30 Διάλειμμα
11.30 – 12.30 Προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ και σύνθετα προβλήματα (3° μέρος)
Γ. Ανυφαντάκης
12.30 – 13.30 Συζήτηση
15.00 – 16.00 Η οικογενειακή προσέγγιση και τα Κλαμπ. Κ. Κατσιβαρδά
16.00 – 17.00 Ομάδες εργασίας: Ο Υπηρέτης Δάσκαλος και οι σύλλογοι των Κλαμπ
17.00 – 17.30 Διάλειμμα
17.30 – 18.30 Αυτοδιαχειριζόμενες ομάδες εργασίας
Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018
09.00 – 10.00 Συζήτηση ολομέλειας: συμπεράσματα των αυτοδιαχειριζόμενων ομάδων εργασίας.
Γ. Μουζάς και συντονιστές ομάδων
10.00 – 11.00 Η πνευματικότητα, ο πολιτισμός της ειρήνης, η ανθρωπολογική και κοινωνική δικαιοσύνη, η ηθική της εργασίας σε σχέση με τα προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ και τα σύνθετα προβλήματα.
Γ. Ανυφαντάκης
11:30 -12:30 Προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ και σύνθετα προβλήματα (4ο μέρος)
Γ. Ανυφαντάκης
12.30 – 13.30 Συζήτηση
14.30 – 15.30 Ομάδες εργασίας με συντονιστή: Δυσκολίες κατά την εργασία στα Κλαμπ. Η υποτροπή,  τα σύνθετα προβλήματα, ο Υπηρέτης Δάσκαλος.
15.30 – 17.00 Αυτοδιαχειριζόμενες ομάδες εργασίας
17.00 – 17.30 Διάλειμμα
17.30 – 18.30 Συζήτηση ολομέλειας σχετικά με τα συμπεράσματα των αυτοδιαχειριζόμενων ομάδων εργασίας. Γ. Μουζάς
20.30 Κοινωνικό Δείπνο με τις οικογένειες μελών των Κλαμπ
Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018
Η μέρα αυτή είναι αφιερωμένη στην συγγραφή των εργασιών που πρέπει να παραδοθούν σε τρία αντίγραφα μέχρι τις 13.00.
Σάββατο 21 Ιουλίου 2018
09.00 – 10.00 Κίνηση: ένας τρόπος επικοινωνίας N. Κότση και συντονιστές ομάδων
10.00 – 10.30 Διάλειμμα
10.30 – 11.00 Τα Κλαμπ και η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας Σ. Χρηστίδη
11.00 – 12.00 Ομάδες εργασίας: συζήτηση πάνω στα θέματα με τους συντονιστές
12.00 – 13.00 Τελική συζήτηση και επίδοση πιστοποιητικών
Γ. Ανυφαντάκης, Γ. Μουζάς
Συνάντηση μετά από ένα μήνα από το τέλος του σεμιναρίου με τους νέους Υπηρέτες Δασκάλους.