Νομοσχέδιο ρύθμισης ανακύκλωσης

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Νέο σχέδιο Νόμου τέθηκε για διαβούλευση για «Τροποποίηση του Ν.2939/2001 – Συσκευασίες και εναλλακτική  διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» και πρόκειται να καταθέσει  στη Βουλή η συγκυβέρνηση  ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΠΟΕ-ΟΤΑ.
Ακόμη επισημαίνεται «το νομοσχέδιο καλείται να ρυθμίσει την αγορά στη διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και να δημιουργήσει πεδίο δράσης στα επιχειρηματικά-εργολαβικά συμφέροντα, καθώς μαίνεται ο ασύδοτος πόλεμος ανάμεσά τους, με λάφυρο τον υψηλό τζίρο που αναμένεται τα επόμενα χρόνια, στον κλάδο διαχείρισης, επεξεργασίας και ανακύκλωσης των απορριμμάτων στη χώρα μας (μελέτη της Ε.Ε., εκτιμά αύξηση 2 δισ. ευρώ του κύκλου εργασιών). Ενώ με την «τροποποίηση» δηλώνει την απόλυτη ικανοποίηση της από την πορεία της Ανακύκλωσης στη χώρα μας αφού επιβραβεύει στο εν λόγω Νομοσχέδιο ουσιαστικά το υφιστάμενο σύστημα που στα 16 χρόνια λειτουργίας απέδωσε μόλις το 5% πανελλαδικώς.
Α. Το Νομοσχέδιο δεν έρχεται να προωθήσει:
•        Την ανακύκλωση ως μία από τις πρώτες προτεραιότητες στην ιεραρχία διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, που μετά την πρόληψη και την επαναχρησιμοποίηση, αποδίδει περιβαλλοντικά και  κοινωνικά οφέλη.
•        Την ενεργή συμμετοχή των πολιτών και την ανάδειξη του ουσιαστικού ρόλου τους στην ανακύκλωση. Δεν εξασφαλίζει οικονομικό κίνητρο για τους χρήστες των προϊόντων. Το αντίθετο επιφέρει οικονομική επιβάρυνση. Όπως και με τον αρχικό Ν.2939/2001, το οικονομικό όφελος που προκύπτει κυρίως, από τις εισφορές των παραγωγών ή/και εισαγωγέων προϊόντων, που ως διαχειριστές, είναι υποχρεωμένοι να αποδίδουν στα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης, μετακυλίεται στον καταναλωτή.
Ο τελευταίος πληρώνει τον κύκλο εργασιών της ανακύκλωσης, πρώτη φορά τη στιγμή της αγοράς του προϊόντος και δεύτερη φορά με τα Δημοτικά Τέλη καθαριότητας που αποδίδει στο Δήμο. Επιπρόσθετα, πληρώνει την ανακύκλωση που δεν γίνεται τελικά ή γίνεται σε αδιαφανείς και ανεξέλεγκτους δρόμους ιδιωτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, εισφοροδιαφυγής και φοροδιαφυγής.
Β. Το Νομοσχέδιο παραμένει κενό γράμμα:
•        Δεν αναθεωρεί ριζικά τα υφιστάμενα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης παρά την πρόβλεψη του Ε.Σ.Δ.Α., ούτε εξασφαλίζει τη διαφάνεια στη λειτουργία τους την ορθολογική χρήση των πόρων και το δημόσιο έλεγχο. Επιστρέφει, αόριστα, το 65% των εσόδων τους, στην κοινωνία, σε δράσεις ανακύκλωσης.
•        Δεν αλλάζει το κυρίαρχο ζήτημα της διαχείρισης του τέλους ανακύκλωσης  ως έμμεσου φόρου που εισπράττεται και διαχειρίζεται από ιδιώτες παραγωγούς. Δεν αποσαφηνίζει τους ρόλους των φορέων που συμμετέχουν στον κύκλο της ανακύκλωσης συσκευασιών. Ο Ε.Δ.Σ.Ν.Α. αρμόδιος φορέας για την διαχείριση, αποθήκευση, ανακύκλωση, μεταφορά των απορριμμάτων καθώς και οι Φο.Δ.Σ.Α., παύουν να είναι υπόχρεοι  φορείς για την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών  αποβλήτων συσκευασιών. Αφαιρείται έτσι μία αρμοδιότητα με συνέπεια οι εργαζόμενοι που απασχολούνταν στο αντικείμενο αυτό καθώς και μηχανολογικός εξοπλισμός για την εκτέλεση του προγράμματος αυτού να απαξιώνεται.
•        Δεν αναβαθμίζει το ρόλο του Ε.Ο.Α.Ν. (Εθνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης)  σε Φορέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, ως Δημόσιου φορέα είσπραξης του τέλους ανακύκλωσης ανά προϊόν και φορέα υπεύθυνου για την ουσιαστική πληροφόρηση του κοινού.
•        Δεν προβλέπει δημοσίευση των συμβάσεων Ο.Τ.Α. και Σ.Ε.Δ. και των ποσοστών ανακύκλωσης που επιτυγχάνονται για την αξιολόγησή τους.
•        Δεν προβλέπει την συμμετοχή των εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην προβλεπόμενη επιτροπή διαβούλευσης του Ε.Ο.Α.Ν.
•        Δεν ενισχύει τον «τοπικό» χαρακτήρα της ανακύκλωσης, κυρίως το δίκτυο των «πράσινων σημείων», πετυχημένη πρακτική ευρωπαϊκών πόλεων, έναντι του αποτυχημένου μοντέλου των μπλε κάδων και των ιδιωτικών Κ.Δ.Α.Υ., με τη σύμφωνη γνώμη σε αυτήν την τακτική εκπροσώπων φορέων της Αυτοδιοίκησης, όπως της Κ.Ε.Δ.Ε. και του δικτύου Φο.Δ.Σ.Α.
Γ. Το Νομοσχέδιο συνεργεί:
•        Στην απαξίωση της διαδικασίας εφαρμογής των Τοπικών Δημοτικών Σχεδίων Διαχείρισης και των στόχων τους, όπου τέθηκαν.
•        Στην επικράτηση του σεναρίου «business as usual» δηλαδή τη συλλογή σύμμεικτων Α.Σ.Α. Μη εφαρμόζοντας τη Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) τα Δημοτικά Τέλη σπαταλούνται στην συλλογή σύμμεικτων απορριμμάτων-υλικών που εξαιτίας της ανάμιξης, χάνουν την αξία τους, λόγω χαμηλής καθαρότητας.  Στη συνέχεια τα σύμμεικτα υλικά θα διαχωριστούν σε πανάκριβες επενδύσεις, εργοστάσια μηχανικής διαλογής, υψηλής δυναμικότητας και δυσβάστακτου κόστους λειτουργίας!
•        Στην μνημονιακή δέσμευση για επιτελική διοίκηση, με την εκχώρηση σε πρώτο βήμα, των εργασιών αποκομιδής και στη συνέχεια, όλων των σταδίων της διαχείρισης σε ιδιώτες.