Νομοσχέδιο προστασίας καταναλωτών

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Την Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017 τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και ώρα 11:30, το σχέδιο νόμου Αναμόρφωση, τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 2251/1994 για την «Προστασία των καταναλωτών».
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 29/06/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ