Νομοσχέδιο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

ΒΟΥΛΗ ΘΕΜΑΤΑ

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΔΑ), η συζήτηση του οποίου θα αρχίσει την Πέμπτη στην αρμόδια επιτροπή. Στο νέο πανεπιστήμιο, που όπως είναι ήδη γνωστό προκύπτει από την συγχώνευση των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά και που διαμορφώνεται με «αποκλειστικό γνώμονα ακαδημαϊκά κριτήρια», όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση, θα φοιτούν 24.119 φοιτητές, σε 26 τμήματα. Ακόμη, το ΠΔΑ «κληρονομεί» από τα απορροφημένα ΤΕΙ περίπου 60 θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια, ενώ παράλληλα θα λειτουργούν σε αυτό διετή προγράμματα σπουδών, για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ.