Νομοσχέδιο αγωγών αποζημιώσεων ανταγωνισμού κρατών μελών Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Τέθηκε από 14 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου με τίτλο «Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail