Νεανική επιχειρηματικότητα

ΚΡΗΤΗ Περιφέρειες

Στην υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ Balkan Entrepreneurs, συμμετέχει ο Δήμος Οροπεδίου.
Το Έργο περιλαμβάνει την κινητικότητα συνολικά 60 νέων από τις 5 συμμετέχουσες Ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Σουηδία, Ρουμανία, Λετονία, ΠΓΔΜ) και η θεματική του αφορά στη νεανική επιχειρηματικότητα.
Στόχος του Balkan Entrepreneurs είναι η ενημέρωση των νέων και η μη τυπική εκπαίδευσή τους που αποσκοπεί  στην ενίσχυση των ικανοτήτων, των γνώσεων τους, των επαγγελματικών τους προσόντων, την εξοικείωση εργασίας σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της αποσχολησιμότητάς τους.
Η κινητικότητα θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 8 Νοεμβρίου ως την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018 στην Αθήνα.
Η αποστολή του Δήμου  αποτελείται από έξι (6) άτομα, τα οποία οφείλουν να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:
• ευχέρεια στα αγγλικά
• ηλικία 18-25 ετών
• δυνατότητα μετακίνησης στην Αθήνα το συγκεκριμένο διάστημα
Επίσης ο Δήμος Οροπεδίου συμμετέχει επίσης ως εταίρος, μαζί με 3 ακόμη Δήμους της Ελλάδας και 3 Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού έργου «Hand in Hand for Youth Participation in Rural Areas» και θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο 2019 στην Αθήνα.
Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στις αγροτικές περιοχές στη λήψη πρωτοβουλιών υλοποίησης Ευρωπαϊκών Έργων σε αγροτικές ή/και απομακρυσμένες περιοχές, στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της νεανικής απασχόλησης, καθώς, επίσης, την ενίσχυση ικανοτήτων μέσω της τυπικής και μη τυπικής μάθησης.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail