Νέο σύστημα έγκρισης μηχανοκίνητων οχημάτων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Νέο κανονισμό για τη μεταρρύθμιση του συστήματος έγκρισης τύπου και εποπτείας της αγοράς για τα μηχανοκίνητα οχήματα στην ΕΕ, ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
Η σημαντική αυτή μεταρρύθμιση εκσυγχρονίζει το ισχύον σύστημα και βελτιώνει τις δοκιμές ελέγχου για τις εκπομπές των αυτοκινήτων. Συγκεκριμένα ελέγχεται:
• η ποιότητα των δοκιμών που επιτρέπουν τη διάθεση ενός οχήματος στην αγορά μέσω βελτιωμένων τεχνικών υπηρεσιών
• η εποπτεία της αγοράς για τον έλεγχο της συμμόρφωσης των οχημάτων που διατίθενται ήδη στην αγορά, με τη δυνατότητα των κρατών μελών και της Επιτροπής να διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους σε οχήματα, προκειμένου να εντοπίζουν νωρίς τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης
• η επίβλεψη της διαδικασίας έγκρισης τύπου, ιδίως καθώς παρέχεται στην Επιτροπή η εξουσία να διεξάγει περιοδικές αξιολογήσεις των εθνικών αρχών έγκρισης τύπου και δημιουργείται ένα φόρουμ ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο εφαρμογής, όπου θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των εθνικών αρχών έγκρισης και εποπτείας της αγοράς
Επιπλέον, το νέο σύστημα θα επιτρέπει να εντοπίζονται νωρίς οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.
Ο κανονισμός, ο οποίος θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ τις προσεχείς εβδομάδες, θα αρχίσει να εφαρμόζεται την 1η Σεπτεμβρίου 2020.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail