Νέο προεδρείο Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

ΑΤΤΙΚΗΣ Περιφέρειες

Στην εκλογή Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, προχώρησε χθες 5.03.2017 το ΠΕΣΥ στο πλαίσιο της ειδικής συνεδρίασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 165 και 175 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης).
Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου επανεξελέγη ο Θεόδωρος Σχινάς («ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ»), Αντιπρόεδρος εξελέγη η Άννα Παπαδημητρίου – Τσάτσου («ΑΤΤΙΚΗ») και Γραμματέας ο Γεώργιος Βλάχος («180º Η ΑΤΤΙΚΗ ΑΛΛΑΖΕΙ ΠΡΟΣΩΠΟ»).
Παράλληλα, κατά την ειδική συνεδρίαση εξελέγησαν τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. Συγκεκριμένα:
Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Αικατερίνη Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη
Αθανάσιος Αλεξίου
Φωτεινή Βρύνα
Δημήτριος Δημάκος
Κωνσταντίνος Καράμπελας
Γεώργιος Μπαλάφας
ΑλεξάνδραΜπαλού
Αγγελική Σαπουνά (Αγγέλικα)
Ιωάννα Στεργίου
Αιμιλία Τζίβα
Αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Παρασκευάς Ευαγγελίου (Πάρης)
Ελένη Ζαφειρίου
Αγγελική Λεβέντη
Άννα Μεθυμάκη
Ειρήνη Μεταξά
Μαρία Νερούτσου
Ζαχαρίας Πελέκης
Ιωάννα Τσούπρα (Γιάννα)
Μαρία Χριστάκη
Φώτιος Χρυσικός
Τέλος, το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής προχώρησε στην εκλογή των μελών που θα συμμετέχουν στην «Επιτροπή Λαϊκών Αγορών Αττικής» και συγκρότηση αυτής (άρθρο 85 Ν. 4314/2014 ΦΕΚ 265/τ.Α’/23-12-2014 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 άρθρου 5 Ν. 4328/2015 ΦΕΚ Α 51/14-5-2015). Αναλυτικά, μετά από ψηφοφορία εξελέγησαν:
Τακτικά μέλη Επιτροπής Λαϊκών Αγορών Αττικής
Μαργαρίτα Αναγνωστοπούλου
Μαλάμω Αποστολοπούλου
Μιλτιάδης Ευσταθιάδης
Νικόλαος Κωστόπουλος
Ειρήνη Μεταξά
Σπυρίδων Πάντζας
Ταξιάρχης Φαρμάκης
Κωνσταντίνος Στουραΐτης (ορισμός από Ομοσπονδία Επαγγελματιών Πωλητών και Παραγωγών ΛαΪκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής)
Παντελής Μόσχος (ορισμός από Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών Αγορών)
Κωνσταντίνος Κακαράντζας (ορισμός από Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών)
Αναπληρωματικά μέλη Επιτροπής Λαϊκών Αγορών Αττικής
Θεόδωρος Αγγελόπουλος
Αριστέα Βάβουλα
Φωτεινή Βρύνα
Αικατερίνη Κρητικού (Κατερίνα)
Άννα Μεθυμάκη
Παναγιώτα Παππά
Παρασκευή Τουτουντζή (Βούλα)
Φίλιππος Σελήμης (ορισμός από Ομοσπονδία Επαγγελματιών Πωλητών και Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής)
Βασίλειος Μπάτρης (ορισμός από Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών Αγορών)
Γεώργιος Καζέπης (ορισμός από Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών)