Νέο προεδρείο ΔΣ Δήμου Μοσχάτου

ΑΤΤΙΚΗΣ Περιφέρειες

Ολοκληρώθηκε η εκλογή των Μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, η εκλογή των μελών Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής της Ποιότητας Ζωής, κατά τη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Κυριακή 5 Μαρτίου 2017, από την πρώτη κιόλας ψηφοφορία.
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μοσχάτου-Ταύρου επανεκλέχθηκε ο κ. Δημήτρης Σούτος. Νέα αντιπρόεδρος εκλέχθηκε η Δημοτική Σύμβουλος Κατερίνα Καρύδη και στη θέση του Γραμματέα επανεκλέχθηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος  Άκης Δείξιμος.
Τα νέα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής είναι τα εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Φελλάς Γεώργιος
Τσέλιου Μαρία
Δαμηλάκος Γεώργιος
Κοτζαμπασάκης Ευάγγελος
Γρούμπας Βασίλειος
Μελίστας Αθανάσιος
Ζώταλης Δημήτριος
Κυριαζίδης Παναγιώτης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Δημητρίου Πέτρος
Λουκάκη Δέσποινα (Ντένια)
Καραβία Βασιλική
Τσιρώνης Ευάγγελος
Βαλαβάνη Στέλλα
Τα νέα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είναι τα εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Πεφάνης Γεράσιμος
Κελεσίδης Δημήτρης
Κόλλιας Δημήτρης
Γαβαλά Ζαμπία
Σάββας Ιωάννης
Μελέτης Γιώργος
Μωραΐτη Ελένη
Βαλαβάνη Στέλλα
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Φελλάς Γεώργιος
Κυριακόπουλος Ευστράτιος
Χατζηαντωνίου Παναγιώτης
Κατσιφή Θεοδώρα
Κυριαζίδης Παναγιώτης
Η θητεία των παραπάνω οργάνων ισχύει μέχρι τη λήξη της δημοτικής περιόδου.