Νέο Προεδρείο ΔΣ Δήμου Λαυρεωτικής

ΑΤΤΙΚΗΣ Περιφέρειες

Την Κυριακή 5 Μαρτίου 2017 η Ειδική συνεδρίαση για την εκλογή μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής, αλλά και  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Η διαδικασία διεξήχθη ομαλά και το σώμα αποφάσισε τα εξής:
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: Δημήτρης Λουκάς (του Βασιλείου), με 25 ψήφους έγκυρες και 2 λευκά.
Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: Ελ Αγιούμπ Αττάλα
Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου: Ευαγγελία Βελετάκου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Αποτελείται από 7 μέλη)
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Λουκάς Δημήτριος (Δήμαρχος)
2. Συρίγος Ιωάννης
3. Βελετάκου Ευαγγελία
4. Αντωνίου Αναστάσιος
5. Τσίκλος Παναγιώτης
6. Λεβαντής Κωνσταντίνος
7. Παρασκευής Ιωάννης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Αποστολίδης Ιωάννης
2. Αδάμης Ιωάννης
3. Στουραΐτης Ηλίας
4. Κατσουνάκης Κυριάκος
5. Μπουκουβάλας Λάμπρος