Νέο προεδρείο Δημοτικού Συμβούλιου Φλώρινας

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιφέρειες

Ο Νικόλαος Σερίδης εκλέχτηκε νέος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας κατά τη διαδικασία εκλογής νέου Προεδρείου.
Αντιπρόεδρος εκλέχτηκε ο Νικόλαος Καρυπίδης και Γραμματέας η Κατερίνα Σταύρου- Λιθοξοίδου.