Νέο Δ.Σ. Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης

ΚΡΗΤΗ Περιφέρειες

Την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017, συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης, τα μέλη του οποίου αναδείχτηκαν με εκλογική διαδικασία στις 9 Ιουλίου, μετά την Γενική Συνέλευση του ΣΕΚ.
Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως εξής:
Πρόεδρος:
Καλαμπόκης Αλκιβιάδης
Αντιπρόεδρος: Αλμπαντάκης Μιχαήλ
Β’ Αντιπρόεδρος: Καρπαδάκης Εμμανουήλ
Γεν. Γραμματέας: Κουτεντάκης Εμμανουήλ
Ταμίας: Παγωμένος Γεώργιος
Μέλη:
Ανδρεαδάκης Ιωάννης
Μαρρής Γεώργιος
Μποτζάκης Γεώργιος
Περδικογιάννης Γεώργιος
Τσατσάκης Αριστείδης
Τσομπανάκης Απόστολος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail