Νέο Δ.Σ. στο Ερρίκος Ντυνάν

ΥΓΕΙΑ

Μεταβολές στο διοικητικό συμβούλιο της Ημίθεα Α.Ε. μοναδικού μετόχου του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, ενέκρινε η ετήσια γενική συνέλευση της εταιρείας μετά και την πρόσφατη ανάληψη της προεδρίας από τον Γεράσιμο Τσιαπάρα.
Νέα μέλη είναι ο επιχειρηματίας Βασίλειος Φουρλής και η διευθύντρια του Α΄ Παθολογικού τμήματος του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center Αναστασία Κουτσούρη.
Η σύνθεση του ΔΣ της Ημίθεα Α.Ε. έχει ως εξής:
Γεράσιμος Τσιαπάρας, Πρόεδρος Δ.Σ.
Δημήτριος Νίκας, Αντιπρόεδρος
Θεμιστοκλής Χαραμής, Διευθύνων σύμβουλος
Βασίλειος Φουρλής, Εκτελεστικό μέλος
Μέλη:
Αλέξανδρος Πανεθυμιτάκης
Αναστασία Κουτσούρη
Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης