Νέο Δ.Σ. Μορφωτικού Ιδρύματος Ένωσης Συντακτών Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Εύβοιας

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού Ιδρύματος της Ένωσης Συντακτών Θεσσαλίας, Στέρεας Ελλάδας και Εύβοιας. Ειδικότερα, η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Δημήτρης Χορταργιάς
Αντιπρόεδρος: Δέσποινα Θεοδώρου
Γεν. Γραμματέας: Τούλα Κεκάτου
Ταμίας: Παναγιώτα Φούντα
Μέλη:
Μιχάλης Ζουμπουλάκης
Θεόδωρος Νημάς
Λεωνίδας Χατζηαγγελάκης.
Οι βασικοί στόχοι και οι δράσεις του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, θα αναλυθούν στη επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε.
Τα μέλη της Ένωσης Συντακτών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ευβοίας, που συμμετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο του Μορφωτικού Ιδρύματος, πλαισιώνουν οι κ.κ. Μιχάλης Ζουμπουλάκης, Θεόδωρος Νημάς και Λεωνίδας Χατζηαγγελάκης.
Ο κ. Μιχάλης Ζουμπουλάκης, είναι Καθηγητής του τμήματος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, πρώην αντιπρύτανης και αναπληρωτής Πρόεδρος Συμβουλίου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Ο κ. Θεόδωρος Νημάς, είναι επίτιμος διδάκτορας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, φιλόλογος- ιστορικός, τέως πρόεδρος του Φ.Ι.ΛΟ.Σ (Φιλολογικού, Ιστορικού, Λογοτεχνικού Συνδέσμου) Τρικάλων και αντιπρόεδρος της ΦΙΑΛΕΘ (Φιλολογική Ιστορική Αρχαιολογική Λαογραφική Εταιρεία Θεσσαλίας).
Ο κ. Λεωνίδας Χατζηαγγελάκης, είναι πτυχιούχος του Τμήματος Ιστορίας- Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Εργάστηκε στην ΙΓ’ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων μέχρι το 2003 με τομέα ευθύνης το Νομό Καρδίτσας. Από το 2004 διετέλεσε Διευθυντής στη ΛΔ’ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων (δυτικής Θεσσαλίας). Πλέον είναι επίτιμος διευθυντής της ΛΔ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.