Νέο Δ.Σ. ΙΝΕΔΙΒΙΜ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και ο ορισμός των νέων μελών του Συμβουλίου, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστα Γαβρόγλου.
Το νέο Δ.Σ. αποτελείται από τους:
α) Δημήτριο Ζέρβα, Εκπαιδευτικό, ως Πρόεδρο.
β) Πανάγος Γεωργόπουλος, Μαθηματικό, ως Αντιπρόεδρο.
γ) Χρήστος Τσίτσικας, Οικονομολόγο, ως τακτικό μέλος.
δ) Χαρίκλεια Ξάνθη, Οικονομολόγο – Εκπαιδευτικό, Σχολική Σύμβουλο, ως τακτικό μέλος.
ε) Γιώργος Χριστοφής, Μηχανολόγο Μηχανικό, ως τακτικό μέλος.
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σημειώνει ότι η κατάληψη που βρίσκεται σε εξέλιξη στο κτήριο του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., εμποδίζει τη λειτουργία του και συνεπώς τη λήψη των αναγκαίων αποφάσεων για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους φοιτητές των εστιών.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail