Νέο Δ.Σ. Ένωσης Διοικητικών Δικαστών

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Σε Σώμα συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 12ης Φεβρουαρίου 2017, για τη διετία 2017 – 2019:
Αγγελική Λαϊνιώτη Πρόεδρος Εφετών Πρόεδρος
Παναγιώτης Δανιάς Εφέτης Αντιπρόεδρος
Βασίλης Φαϊτάς Πρόεδρος Πρωτοδικών Γενικός Γραμματέας
Αικατερίνη Κουτσοπούλου Πρωτοδίκης Ταμίας
Μέλη
Αικατερίνη Σεραφείμη Εφέτης
Νικόλαος Δρακόπουλος Πρωτοδίκης
Αυγή Ανδοσίδου Πρωτοδίκης