Νέο ΔΣ Τράπεζας Χανίων

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Χανίων είναι:
Πρόεδρος:
Μαρακάκης Μιχαήλ (εκτελεστικό μέλος πλήρους απασχόλησης)
Αντιπρόεδρος:
Ανδρουλάκης Γεώργιος (εκτελεστικό μέλος πλήρους απασχόλησης)
Γραμματέας:
Μπαδιερίτης Κυριάκος (εκτελεστικό μέλος)
Ταμίας:
Φαραντάκης Γεώργιος (εκτελεστικό μέλος)
Μέλη:
Αποστολάκης Εμμανουήλ (μη εκτελεστικό μέλος)
Βάμβουκας Αναστάσιος (μη εκτελεστικό μέλος)
Μαλανδράκης Ιωάννης (μη εκτελεστικό / ανεξάρτητο μέλος)
Μπαουράκης Γέωργιος (μη εκτελεστικό / ανεξάρτητο μέλος)
Ντοκάκης Δημήτριος (εκτελεστικό μέλος)
Περιβολάκης Αλέξανδρος (εκτελεστικό μέλος)
Σπερελάκη Μαρία (μη εκτελεστικό / ανεξάρτητο μέλος)
Τζινάκης Εμμανουήλ (εκτελεστικό μέλος)
Χιωτάκης Ιωσήφ (εκτελεστικό μέλος)