Νέο ΔΣ ΣΑΣΟΕΕ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Συνδέσμου Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΑΣΟΕΕ), η πρώτη συνεδρίαση του οποίου πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2017 στην Αθήνα.
Κατά την συνεδρίαση του ΔΣ αποφασίστηκε ομόφωνα η κατανομή των αξιωμάτων της Διοικούσας Επιτροπής.
Η νέα Διοικούσα Επιτροπή του ΣΑΣΟΕΕ αποτελείται από τα εξής μέλη:
Αλέξανδρος Κοντός,  Πρόεδρος
Νικήτας Πρίντζος,  Α΄Αντιπρόεδρος
Νίκος Κουτλιάμπας, Β ΄Αντιπρόεδρος
Θανάσης Τσιοτίνας, Γραμματέας
Νικήστρατος Χαροκόπος, Ταμίας
Βασίλης Παρόλας, υπεύθυνος για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης.