Νέο Διοικητικό Συμβούλιο ΤΑΙΠΕΔ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Συγκροτήθηκε σε σώμα, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ) σε συνέχεια της σχετικής απόφασης της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ), μοναδικού μετόχου του Ταμείου. Καθήκοντα Προέδρου αναλαμβάνει ο κ. Άρης Ξενόφος, ενώ το διοικητικό συμβούλιο συμπληρώνεται με τον κ. Γιώργο Μαρίνο στη θέση του Μη Εκτελεστικού μέλους. Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ έως ως εξής:
1. Άρης Ξενόφος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Ριχάρδος Λαμπίρης, Διευθύνων Σύμβουλος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Λίλα Τσιτσογιαννοπούλου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
4. Άγγελος Βλάχος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
5. Γιώργος Μαρίνος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Η θητεία όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται έως την 1η Ιουλίου 2020.