Νέο διοικητικό συμβούλιο Μουσείου Ακρόπολης

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο ζωγράφος Κυριάκος Κατζουράκης, Ομότιμος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ο Μανώλης Κορρές, Ομότιμος Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, διορίστηκαν ως μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου της Ακρόπολης μέχρι τη λήξη της θητείας του, με απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Τα δύο νέα μέλη διορίστηκαν σε αντικατάσταση των δύο μελών του ΔΣ του Μουσείου Ακρόπολης που απεβίωσαν: του ζωγράφου, Ακαδημαϊκού Παναγιώτη Τέτση, και του μέλους της επιτροπής Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης, Χαράλαμπου Μπούρα.
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Ακρόπολης (νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου εποπτευόμενο από το Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού) λήγει στις 7 Αυγούστου 2017. Η σχετική απόφαση δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Φύλλο 268).