Νέο Δημοτικό Συμβούλιο Χίου

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Περιφέρειες

Ο Γιάννης Γεωργιάδης εξελέγη νέος πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Χίου παραλαμβάνοντας από τον απερχόμενο Κλέαρχο Χρύση, κατά τις δημαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής, 5 Μαρτίου 2017.
Αντιπρόεδρος παρέμεινε από τη μείζονα μειοψηφία ο Βασίλης Μυριαγκός και γραμματέας η Δέσποινα Τσαρδάκα από τη Χιακή Συμπολιτεία.
Επίσης, το δημοτικό συμβούλιο εξέλεξε τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής.
Οικονομική Επιτροπή
Τακτικά μέλη
Ανδρέας Βεργίτσης
Ευστράτιος Γδύσης
Γεώργιος Παπαδόπουλος
Σωκράτης Συριώδης
Απόστολος Τζιώτης
Στυλιανός Καμπούρης
Νικόλαος Μαρτάκης
Νικόλαος Νύκτας
Αναπληρωματικά μέλη
Κωσταντίνος Καρατζάς
Γεώργιος Μπελέγρης
Παντελής Νεαμονίτης
Κυριάκος Αφενδούλης
Πολύδωρος Λαμπρινούδης
Επιτροπή ποιότητας ζωής
Τακτικά μέλη
Γεώργιος Καραμανής
Νικόλαος Καρασούλης
Γεώργιος Κερμπάτσος
Λεωνίδας Πυργάρης
Απόστολος Τζιώτης
Κυριάκος Αφενδούλης
Νικόλαος Μαρτάκης
Παντελής Στεφάνου
Αναπληρωματικά μέλη
Γεώργιος Ζώας
Γεώργιος Μπελέγρης
Σωκράτης Συριώδης
Αντώνιος Καλαγκιάς
Γεώργιος Λιγνός