Νέος πρόεδρος ΤΕΕ Ηπείρου

ΗΠΕΙΡΟΥ Περιφέρειες

Ο Γιάννης Λυκοτραφίτης είναι ο νέος πρόεδρος του Περιφερειακού τμήματος Ηπείρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ύστερα από τη συγκρότηση του προεδρείου της Διοικούσας Επιτροπής. Αντιπρόεδρος εκλέχθηκε ο Γιώργος Παππάς και γενικός γραμματέας ο Αλέξανδρος Λάμπρου.