Νέος πρόεδρος Παγκόσμιου Συμβούλιου Κρητών

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

Ο νέος Πρόεδρος του Παγκόσμιου Συμβούλιου Κρητών είναι ο Μανόλης Κουγιουμουτζής.