Νέος πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Ο Σταύρος Καφούνης εκλέχθηκε πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, κατόπιν της ολοκλήρωσης των σχετικών αρχαιρεσιών.
Τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ.:
Πάλλη Αλεξάνδρα: Α’ Αντιπρόεδρος
Καυκαλάς Νικόλαος: Β’ Αντιπρόεδρος
Πρωτογέρου Ελένη: Γ’ Αντιπρόεδρος
Τσαγγάρης Αθανάσιος: Γενικός Γραμματέας
Γιαννόπουλος Νικόλαος: Ταμίας
Λουδάρος Εμμανουήλ: Ειδ. Γραμματέας
Σουλιώτη Γεωργία: Έφορος
Σύμβουλοι
Βλάρας Θεόδωρος
Κογιουμτσής Νικόλαος
Κούργιας Χρήστος
Κουρμπέλας Παντελής
Σαββίδης Ευδόκιμος
Τσαγγάρη Ηρώ
Τσιτσίκα Κωνσταντίνα