Νέος Πρόεδρος Δ.Σ. Ζαγοράς

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Περιφέρειες

Δημαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν σήμερα στον Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου για τη σύνθεση του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής. Για το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου εξελέγησαν:
Πρόεδρος: Δημ. Χιώτης
Αντιπρόεδρος: Απ. Κατσιφός
Γραμματέας: Προκ. Κουτσελίνης
Οικονομική Επιτροπή:
Πρόεδρος: Παν. Κουτσάφτης
Μέλη:
Κοντογιώργος  Αποστ.
Χριστοδούλου Τζωρτζίνα
Σουλδάτος  Αποστ.
Βασταρδής  Κων.
Σαμαρά Μαρία
Λάσκος Κων.