Νέος πρόεδρος Δ.Σ. Δήμου Σφακίων

ΚΡΗΤΗ Περιφέρειες

Την Κυριακή 5 Μαρτίου 2017, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Σφακίων πραγματοποιήθηκε Ειδική Συνεδρίαση για την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και της Οικονομικής Επιτροπής.
Μετά από την διεξαγωγή της  διαδικασίας εκλέχθηκαν ομόφωνα  με παρόντες 12 από τους 17 Δημοτικούς Συμβούλους οι:
Πρόεδρος Δ.Σ.: Μπουχλάκης Νεκτάριος
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.: Ορφανουδάκης Εμμανουήλ
Γραμματέας Δ.Σ.: Γιαλεδάκης Ιερώνυμος
Ακολούθησε η εκλογή της Οικονομικής Επιτροπής με τακτικά μέλη:
Γιαλεδάκης Ιερώνυμος
Ηλιάκης Φίλλιπος
Καγιαδάκης Νικόλαος
Καρκάνης Γεώργιος
Μπολιώτης Ιωάννης
Σταυριανουδάκης Ιωσήφ
Και αναπληρωματικά μέλη:
Κριαράς Νικόλαος
Ορφανουδάκης Εμμανουήλ
Φασουλάκης Εμμανουήλ
Μπελιβάνης Σταμάτιος
Μαρκουτσάκης Νικόλαος
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος κ. Ζερβός Ιωάννης ενημέρωσε για την απόφαση διατήρησης των Αντιδημάρχων κ. Σοφούλη Πέτρο και κ. Πρωτοπαπαδάκη Γεώργιο με τις ίδιες αρμοδιότητες, καθώς και του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου κ. Ηλιάκη Φίλιππου.