Νέος πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου Δεσκάτης

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιφέρειες

Πρόεδρος στο Δημοτικό Συμβούλιο Δεσκάτης εξελέγη ο Ελευθέριος Λάμαρης, αντιπρόεδρος ο Δημήτριος Κορδίλας και γραμματέας ο Γεώργιος Μωυσιάδης.
Ομόφωνα επίσης και με απόλυτη πλειοψηφία εκλέχθηκαν και τα μέλη της Οικονομικής επιτροπής:
Τακτικά μέλη:
Ιωάννης Αναγνώστου
Σοφία Στάθη-Γκούμα
Γεώργιος Κακούσιος
Στέφανος Χρυσάκης
Δημήτριος Ανδρώνης
Γεώργιος Μωυσιάδης
Αναπληρωματικά μέλη:
Ιωάννης Τζιώλας
Σταμάτια Καραγκούνη
Νικόλαος Τζιώλας
Δημήτριος Τσιγάρας
Δημήτριος Κορδίλας