Νέος πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιφέρειες

Με 16 ψήφους υπέρ επανεξελέγη, μετά την τρίτη ψηφοφορία Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών ο Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης, ενώ στη θέση του Αντιπροέδρου επανεξελέγη ο Ισαάκ Ισακίδης και στη θέση του Γραμματέα ο Γιάννης Στουγιάννης.