Νέος Προϊστάμενος Γραφείου Πρωθυπουργού Θεσσαλονίκης

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Καθήκοντα Προϊσταμένου του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη αναλαμβάνει ο κ. Γιώργος Αγγελόπουλος.