Νέος Ευρωπαϊκός ταξιδιωτικός κανονισμός

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

Στις 5 Σεπτεμβρίου 2018, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέδωσε κανονισμό για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και αδειών ταξιδίων (ETIAS).
Η ETIAS είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση του ελέγχου των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και την προστασία των πολιτών μας. Θα επιτρέψει να εντοπιστούν όσοι ενδέχεται να αποτελέσουν απειλή για την ασφάλεια πριν φθάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να τους αρνηθούν την άδεια να ταξιδέψουν.
Το σύστημα θα ισχύει για τους υπηκόους τρίτων χωρών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης. Θα χρειαστεί να αποκτήσουν άδεια ταξιδιού πριν από το ταξίδι τους, μέσω μιας ηλεκτρονικής εφαρμογής. Για κάθε αίτηση, ο αιτών θα πρέπει να καταβάλει τέλος διαμονής ύψους 7 ευρώ.
Οι πληροφορίες που υποβάλλονται σε κάθε αίτηση θα υποβάλλονται σε αυτόματη επεξεργασία σε σχέση με την ΕΕ και τις σχετικές βάσεις δεδομένων της Interpol για να καθοριστεί εάν υπάρχουν λόγοι άρνησης της άδειας ταξιδίου. Εάν δεν εντοπιστούν συμπτώσεις ή στοιχεία που απαιτούν περαιτέρω ανάλυση, η άδεια ταξιδίου θα εκδίδεται αυτόματα και γρήγορα. Αυτό αναμένεται να ισχύει για τις περισσότερες εφαρμογές.
Εάν υπάρχει χτύπημα ή στοιχείο που απαιτεί ανάλυση, η αίτηση θα χειριστεί χειροκίνητα από τις αρμόδιες αρχές. Σε αυτή την περίπτωση, η κεντρική μονάδα ETIAS θα ελέγξει πρώτα ότι τα δεδομένα που καταγράφονται στο αρχείο εφαρμογής αντιστοιχούν στα δεδομένα που ενεργοποιούν ένα χτύπημα. Όταν το κάνει ή υπάρχουν αμφιβολίες, η αίτηση θα υποβληθεί σε χειροκίνητη επεξεργασία από την εθνική μονάδα του ETIAS του υπεύθυνου κράτους μέλους. Η έκδοση ή η απόρριψη αίτησης που προκάλεσε επιτυχία θα πραγματοποιηθεί το αργότερο 96 ώρες μετά την υποβολή της αίτησης ή, εάν έχουν ζητηθεί πρόσθετες πληροφορίες, 96 ώρες από την παραλαβή αυτών των πληροφοριών.
Πριν από την επιβίβαση, οι αερομεταφορείς και οι θαλάσσιες μεταφορές θα πρέπει να ελέγξουν εάν οι υπήκοοι τρίτων χωρών που υπόκεινται στην απαίτηση της άδειας ταξιδίου διαθέτουν έγκυρη άδεια ταξιδίου. Από τρία χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας της ETIAS, αυτή η υποχρέωση θα ισχύει και για τους διεθνείς μεταφορείς που μεταφέρουν ομίλους με πούλμαν.
Η άδεια ταξιδίου δεν παρέχει αυτόματο δικαίωμα εισόδου ή διαμονής, είναι ο συνοριοφύλακας που θα λάβει την τελική απόφαση.
Η άδεια ταξιδίου θα ισχύει για τρία έτη ή έως το τέλος της ισχύος του ταξιδιωτικού εγγράφου που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της αίτησης, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.
Το υπογεγραμμένο κείμενο θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες αργότερα. eu-LISA, αναμένεται να ξεκινήσει την κατασκευή του νέου συστήματος, το οποίο θα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία το 2021.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail